ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 402                                               

Durbin-Watson istatistiği

Durbin Watson istatistiği, bir regresyon modeli tahmin edildikten sonra artık terimlerin korelasyon halinde olup olmadığını test etmeye yarayan bir sayıdır. Bu sayının 2 civarında çıkması, "otokorelasyon vardır" bos hipotezini reddedemeyeceğimizi ...

                                               

Esbütünlesme

Kointegrasyon veya Esbütünlesme, durağan olmayan iki zaman serisi arasındaki korelasyonu incelemek için gelistirilmis bir tekniktir. Türkçede koentegrasyon veya esbütünlesim olarak da bilinir. Eğer iki veya daha fazla zaman serisi, kendileri dura ...

                                               

EViews

EViews, Windows isletim sistemi için bir istatistik paket programı olup özellikle Ekonometrik analiz için sıkça kullanılmaktadır. Quantitative Micro Software firması tarafından gelistirilmistir. Ilk sürüm, 1994 yılında piyasaya sürülmüs ve MicroT ...

                                               

Gizli değisken

Istatistikte, gizli değiskenler doğrudan gözlenemeyen ancak bir model ve gözlemlenebilir değiskenler kullanılarak çıkarsanabilen değiskenlerdir. Bazen gizli değiskenler fiziksel dünyada gözlemlenebilen ancak pratik sebeplerden ötürü ölçülemeyen o ...

                                               

Göreli güç endeksi

Göreli güç endeksi finans piyasaların analizinde kullanılan bir teknik indikatördür. 1978 yılında J. Welles Wilder tarafından gelistirilmistir ve ilk kez isimli kitabında yayınlanmıstır. RSI bir momentum indikatörüdür ve basitçe asırı alım - asır ...

                                               

Güven aralığı

Güven aralığı, istatistik biliminde bir anakütle parametresi için bir çesit aralık kestirimi olup bir çıkarımsal istatistik çözüm aracıdır. Bir anakütle parametre değerinin tek bir sayı ile kestirimi yapılacağına, bu parametre değerini kapsayabil ...

                                               

Herfindahl-Hirschman endeksi

Herfindahl-Hirschman endeksi ya da HHI, firmaların tek pazar paylarının ön plana çıkarılarak piyasa yoğunlasma oranının ölçülmesini sağlayan bir endekstir. Rekabet hukukunu iktisada uyarlayan iktisatçılardan Orris C. Herfindahl ile Albert O. Hirs ...

                                               

Ilgisiz Alternatiflerin Bağımsızlığı

Ilgisiz Alternatiflerin Bağımsızlığı, karar kuramındaki ve çesitli toplum bilimlerindeki bir belit için kullanılan bir terimdir. Her ne kadar IABnin kesin tanımları değisse de kisisel davranısların ve kisisel tercih dökümlerinin incelenemesinde a ...

                                               

Johansen esbütünlesme testi

Johansen esbütünlesme testi, Soren Johansen ve Katarina Juselius tarafından 1988 ve 1990 yıllarında gelistirilen test seviyelerinde durağan olmayan en az iki serinin durağan bir bilesimi olduğunu ifade eden esbütünlesme kavramını test etmek amacı ...

                                               

Kukla değisken tuzağı

Kukla değisken tuzağı çoklu regresyon analizinde bir m kategorili bir kalitatif etkinin m tane 0-1 değeri alan açıklayıcı kukla değisken ile ifade edilmesi dolayısıyla ortaya çıkar. Bu tuzağa düsmemek için m-1 sayıda 0-1 değeri alan açıklayıcı ku ...

                                               

Miktar endeks sayıları

Miktar endeks sayıları tek bir mal veya hizmet veya belirli bir grup veya hizmet için miktarların zaman içinde değismelerini incelemek amacıyla hesaplanan her bir zaman birimi için tek bir sayı hesaplanmasını kapsayan bir zaman serisi özetleme yö ...

                                               

Otoregresif kosullu değisen varyans

Otoregresif kosullu değisen varyans, ekonometride otoregresif kosullu değisen varyans modeli; cari dönemdeki hata teriminin varyansının, önceki dönemdeki hata terimlerinin varyansının bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Model, Robert F. Engle taraf ...

                                               

Vektör otoregresyon

Vektör otoregresyon, tek değiskenli AR modellerini genellestiren, çoklu zaman serileri arasındaki gelisimi ve karsılıklı bağımlılığı veren ekonometrik bir modeldir. Bir VARdaki tüm değiskenler, modeldeki değiskenin kendi gecikmeleri ve diğer tüm ...

                                               

Istatistik

Istatistik veya sayıtım, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki iliskiyi arastı ...

                                               

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Kisilerin yerlesim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, MERNIS kayıtlarındaki TC Kimlik Numarasına göre kisiler ile ikamet adreslerinin eslestirild ...

                                               

Bales yöntemi

Bales yöntemi, bir insan grubunu inceleyen gözlemcilerin, gözlenen bir davranısı aynı sınıfa bağlamak konusunda ne ölçüde birlestirdiklerini ortaya koyan istatistik metodudur. Bu çizelge isbirliği gerektiren bir görevi birlikte çözecek gruplar iç ...

                                               

Büyük sayılar yasası

Büyük sayılar kanunu ya da büyük sayılar yasası, bir rassal değiskenin uzun vadeli kararlılığını tanımlayan bir olasılık teoremidir. Sonlu bir beklenen değere sahip birbirinden bağımsız ve esit dağılıma sahip bir rassal değiskenler örneklemi veri ...

                                               

Cauchy dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında Cauchy-Lorentz dağılımı bir sürekli olasılık dağılımı olup, bu dağılımı ilk ortaya atan Augustin Cauchy ve Hendrik Lorentz anısına adlandırılmıstır. Matematik istatistikçiler genel olarak Cauchy dağı ...

                                               

Cevap yüzeyi yöntemi

Cevap yüzeyi yöntemi bazı girdi değiskenleriyle bir veya daha fazla çıktı değiskeninin arasındaki iliskiyi inceler. Yöntem ilk kez G.E.P Box ve K. B. Wilson tarafından 1951de ortaya atılmıstır. CYY temelde tasarlanmıs deneylerle elde edilmis veri ...

                                               

Genellestirilmis Pareto dağılımı

Genellestirilmis Pareto dağılımı ailesi, olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında gelistirilen ve özellikle iktisat incelemelerinde gelir ve servet dağılımı analizi için kullanılan iki parametreli Pareto dağılımının daha gelistirilmis üç pa ...

                                               

Isveç Istatistik Bürosu

Isveç Istatistik Bürosu Isveç ile ilgili resmi istatistiklerin hazırlanmasından sorumlu olan Isveç devlet kurumudur. Isveçteki ulusal istatistiklerin tutulması, 1686 yılına, Isveç Kilisesinin cemaatlerinin, nüfus kayıtlarını tutmaya baslamasının ...

                                               

Karekök

Matematikte negatif olmayan bir gerçel x {\displaystyle x\!} sayısının temel karekök bulma islemi x {\displaystyle {\sqrt {x}}} seklinde gösterilir ve karesi x {\displaystyle x} olan negatif olmayan bir gerçek sayıyı ifade eder. Örneğin, 9 = 3 {\ ...

                                               

Karekök ortalama

Karekök ortalama ; matematikte root mean square ayrıca kuadratik ortalama olarak da bilinir. Değisen miktarların büyüklüğünün ölçülmesinde kullanılan istatistik bir ölçüttür. Değisimin artı ve eksi yönde olduğu dalgalarda özellikle çok faydalıdır ...

                                               

Korelasyon

Korelasyon, olasılık kuramı ve istatistikte iki rassal değisken arasındaki doğrusal iliskinin yönünü ve gücünü belirtir. Genel istatistiksel kullanımda korelasyon, bağımsızlık durumundan ne kadar uzaklasıldığını gösterir. Farklı durumlar için far ...

                                               

Kosullu beklenti

Kosullu beklenti, kosullu beklenen değer veya kosullu ortalama, olasılık kuramı bilim dalında bir reel değerli rassal değisken için bir kosullu olasılık dağılımı na göre matematiksel beklentidir. Kosullu beklenti kavramı Rus matematikçi Andrey Ko ...

                                               

Log-normal dağılım

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında log-normal dağılım logaritması normal dağılım gösteren herhangi bir rassal değisken için tek-kuyruklu bir olasılık dağılımdır. Eğer Y normal dağılım gösteren bir rassal değisken ise, bu halde X= exp ...

                                               

Medyan

Medyan bir anakütle ya da örneklem veri serisini küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda, seriyi ortadan ikiye ayıran değere denir. Istatistiğin bir alt dalı olan betimsel istatistikde medyan bir merkezsel konum ölçüsü kabul edilir.

                                               

Medyan testi

Medyan testi, bir örneklem kümesinin belirli bir medyan değerine sahip olan bir anakütleden gelip gelmediğinin arastırılmasında kullanılan çift taraflı bir testtir. istatistik biliminde çıkarımsal istatistik alanında bir parametrik olmayan istati ...

                                               

Merkezî limit teoremi

Merkezi limit teoremi büyük bir sayıda olan bağımsız ve aynı dağılım gösteren rassal değiskenlerin aritmetik ortalamasının, yaklasık olarak normal dağılım göstereceğini ifade eden bir teoremdir. Matematiksel bir ifadeyle, bir merkezi limit teorem ...

                                               

Önsel olasılık

Önsel olasılık *, Bayesci Istatistikte gözlemlere atıf yapmadan önce değerlendirilen özellikle öznel olabilen olasılıktır. Tecrübeye dayalı olasılık olarak da adlandırılır. Örneğin bir hasta hekim ziyaretinde yorgunluktan sikayet ediyor ve böbrek ...

                                               

Pareto dağılımı

Pareto dağılımı, olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında birçok pratik uygulaması bulunan ve "küçük" bir nesnenin bir "büyük" nesneye dağılımında kararlılık elde edildiği hallerde kullanılan bir sürekli olasılık dağılımı veya bir güç kuram ...

                                               

Phi katsayısı

Phi katsayısı veya Φ - katsayısı veya ortalama kare kontenjansı katsayısı olarak isimlendirilen ve matematik notasyonla by φ olarak ifade edilen iki tane iki-değerli isimsel veya sırasal değiskenin birbirine "birliktelik iliskisini gösteren ölçü ...

                                               

Türkiye Istatistik Kurumu

Osmanlı döneminde, 1891 yılında Merkezi Istatistik Encümeni olarak faaliyetine baslamıstır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, Merkezi Istatistik Dairesi adı ile 26 Subat 1926 tarihli ve 3517 sayılı Merkezi Istatistik Dairesi Hakkındaki Talimatnam ...

                                               

Uygunluk iyiliği

Uygunluk iyiliği Istatistiksel modelin, gözlem setine ne kadar iyi uyulduğunu açıklar. Uygunluk iyiliğinin ölçütleri genel olarak gözlemlenen değerler ile söz konusu modelde beklenen arasındaki tutarsızlığı özetmelemektedir. Bu ölçütler istatisti ...

                                               

Veri

Veri, ham gerçek enformasyon parçacığına verilen addır. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da arastırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da sayım yolu ile toplanan ve sayısal bir değer bildiren veriler nicel veriler, sayısal bir değer bil ...

                                               

Welchin t-testi

Istatistikte, Welchin t -testi veya esitsiz varyans t -testi, iki popülasyonun esit araçlara sahip olduğu hipotezini test etmek için kullanılan iki örneklemli bir konum testidir. Welchin t-testi, Studentın t-testinin uyarlanmasıdır, Yani, Student ...

                                               

Markov karar süreci

Markov karar süreci, ayrık zamanlı stokastik bir kontrol sürecidir. Sonuçların bazen rastgele bazen de karar verenin kontrolünde olan durumlarda karar vermeyi matematiksel olarak inceler. Dinamik programlama ve pekistirmeli öğrenme ile çözülen op ...

                                               

Mantık

Mantık ya da eseme, bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlıs arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplindir, doğru düsüncenin aletidir. Önceleri bir felsefe dalıyken daha sonra kendi basına bir ihtisas alanı olmustur. Matematik ve bil ...

                                               

Apofatik

Apofatik, Konusmacının veya yazarın bir konuyu inkar ederek veya gündeme gelmemesini söyleyerek gündeme getirdiği bir retorik cihazdır. Bu bakımda, ironinin retorikteki karsılığı olarak görülebilir.

                                               

Mantıksal Cebir

Mantıksal cebir, cebirden farklı olarak, lojik değismeleri sembol eden bir metottur. Yalnız iki yönüyle farklıdır: Bu yüzden mantıksal cebirde sayısal değerler gösterilmez, genellikle harf kullanılır. Matematiksel olarak yapılan çalısmalar mantık ...

                                               

Çatıskı

Çatıskı ya da Antinomi sözcük anlamı olarak iki yasanın gerçekte ya da görünüste birbirleriyle uyusmazlığıdır. Mantık ve epistemoloji’de geçen ve genel olarak bir paradoksu ya da çözümsüz bir çeliskiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ayn ...

                                               

Elestirel düsünme

Elestirel düsünme akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden olusan bir düsünme biçimidir. Elestirel düsünme yerine kimi zaman tartısma mantığı ya da biçim dısı mantık terimleri de kullanılmaktadır. Sorgulama ve süpheciliğe d ...

                                               

Epistemik safsata

Felsefi mantıkta, epistemik safsata, Leibniz yasasını bir argümanda aykırı bir biçimde kullandığında islenir. Leibniz yasası, A ve B aynı nesne ise, A ve Bnin ayırt edilemez olduğunu belirtir. Modus tollens ile bunun anlamı, eğer bir nesne belirl ...

                                               

Gödelin eksiklik teoremi

Ünlü Alman matematikçi David Hilbert, matematikteki tüm ispatların, belli bir sabit yöntem veya yöntemler bütünü ile, yani aksiyomatik bir sistematik vasıtasıyla, elde edilebileceğini düsünüyordu ve bu doğrultuda çalısmalarına basladı. Temel arit ...

                                               

Ifade (matematik)

Herhangi bir değere esitlenmemis ya da bir değerle sınırlandırılmamıs matematiksel tümcelere ifade denir. Ifadeler sabitler, değiskenler, islemler, fonksiyonlar ve diğer matematiksel sembollerden olusabilir. En basit ifade biçimlerinden biri söyl ...

                                               

Kaplumbağa Asile Ne Dedi?

Kaplumbağa Asile Ne Dedi?, Lewis Carrollun 1895 yılında felsefe dergisi Mind için yazdığı makaledir ve mantığın temellerini problematize eden kısa bir diyaloğu konu alır. Baslık, Asilin bir kaplumbağayı yarısta asla yenememesi üzerine kurulu Zeno ...

                                               

Kaziye

Kaziye veya hüküm, klasik mantıkta, doğru ya da yanlıs olma ihtimali tasıyan bir hüküm bildiren, akıl yürütmelerde baslı basına birer görev îfâ eden cümlelerden her birini ifade eder. Bu tarife göre önerme; talep, emir, sual cümlelerinden ayrılır ...

                                               

Matematiksel ispat

Matematikte tanıt, ilgilenilen bir önermenin, belirli aksiyomlar esas alınarak, doğru olduğunu gösterme yöntemidir. Matematiksel tanıtta mantık kullanılır ancak genellikle bir ölçüde doğal dilden de yararlanılır ve dolayısıyla bir parça belirsizl ...

                                               

Önermeler mantığı

Önermeler mantığı, mantığın önermelerle ilgilenen dalıdır. Birden fazla önermenin mantık bağlaçları kullanılarak bir araya getirilmesiyle olusturulan yeni önermelerin doğruluğunun belirlenmesi için kullanılır. Önermeler mantığının niceleyiciler, ...

                                               

Paradokslar listesi

Yaptığım açıklama yanlıstır. Euqlides paradoksu "Bildiğim tek sey hiçbir sey bilmediğimdir."-Sokrates "Dünyada 3 çesit insan vardır: Sayı sayabilenler ve Sayamayanlar." Epimenides paradoksu - Bir Giritli der ki "Tüm Giritliler yalancıdır". Arrowu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →