ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 403                                               

Saçmalık

Saçmalık, genelde anlamakta zorluk çekilen kavramların anlatılmaya çalısılmasıyla ortaya çıkan karmasadır. Saçmalık görecelidir, kisiden kisiye değiskenlik gösterir. Dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden Orta Çağ kasifi Galileo Galilei kilisesi t ...

                                               

Mantık tarihi

Mantık tarihi, mantığın tarihteki çesitli kültürler ve geleneklerde ortaya çıktığı biçimlerini karsılastırmalı olarak inceler. Birçok kültür, ayrıntılı uslamlama sistemleri uygulamasına karsın, uslamlamanın doğrudan çözümlenmesi uğrasısı olarak m ...

                                               

Temel normal biçim

Boole cebirinde, herhangi bir Boole fonksiyonu temel ayrık normal biçimine veya minterm temel biçimine ve onun ikili temel birletim normal biçimine veya maksterm temel biçimine konulabilir. Diğer temel formlar arasında asal çarpımların tam toplam ...

                                               

Totoloji (mantık)

Totoloji, hepdoğru veya essöz, bir bilesik önermenin kendini olusturan önermelerin her değeri için daima doğru sonuç vermesi durumu. Bir seyi kendi kaplamıyla tanımlayan tanımlardır. Bu tür tanımlar yeni bir bilgi vermez. Örneğin, Ev evdir., adam ...

                                               

Adi logaritma

Adi logaritma taban olarak 10 un kullanıldığı bir logaritma fonksiyonudur. Logaritmada her pozitif sayı taban olarak kullanılabilir. Ama uygulamada en yaygın logaritma tabanları 10 ve e=2.718281. dir. 10 tabanlı logaritmaya adi logaritma denilir. ...

                                               

Alef sayısı

Alef sayıları, matematikte, daha ayrıntılı söylemek gerekirse kümeler teorisinde, iyi sıralı olabilen sonsuz kümelerin kardinalitesini göstermek için kullanılan sayılardır. Alef sayısı ismini sembolünden, Ibranice alef harfinden alır. Bazı eski m ...

                                               

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ; a, b € R ve a≠0 olmak üzere, "ax + b = 0" cebirsel ifadeleridir. Bu esitlikteki "x"e bilinmeyen, a ve bye de katsayı denir. a ve b, sabit katsayılardır.

                                               

Ekin yöntemi

Matematiksel Tümevarımda üslü sayılarda bir toplama ilkesidir. Daha önce bilinen 1+r+r²+r³+ +r n-1 =1-r n /1-r formulü ile tüm terimleri pozitif, tabanı aynı olan ve bu yapıdaki üslü sayıların toplamı bulunabiliyordu. Ekin Yöntemi 1-r+r²-r³+ -r n ...

                                               

Bağıntı

Matematikte iki kümenin Kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesi bağıntı olarak tanımlanır. Bir kümedeki bir öğeyi baska bir kümedeki bir öğeye götürür. Yâni, iki öğe arasında bir bağ kurar. Örneğin, göndermeler tek yönlü bir bağıntıdır.

                                               

Biricik

Biricik, matematiksel mantıkta bir öğenin tek türlü, essiz olması anlamına gelen mantıksal bir islemcidir. "belirlenen özelliği sağlayan en az iki öğenin birbirine esit olma" durumunun kısaltması olarak tanımlanır. ∃! {\displaystyle \exists!} sim ...

                                               

Cümle (mantık)

Mantıkta, bir cümle sonlu sayıda terimden olusan bir ifadedir. En yaygın sekliyle ayrılma ile bağlanmıs bir cümlenin içindeki terimlerden herhangi biri doğru olduğunda cümle de doğrudur. Çok yaygın olmayan birlesme ile bağlanmıs bir cümlenin doğr ...

                                               

Horn cümlesi

Matematiksel mantık ve mantık programlamada, kural gibi özel bir biçime sahip mantıksal formüllere Horn cümlesi denir. Bu özel biçim mantık programlama, kurallı belirtim ve modeller kuramı konularında kullanıslıdır. Horn cümlelerinin önemini 1951 ...

                                               

Mantık programlama

Mantık programlama veya mantıksal programlama, belli bir program diline bağlı kalmaksızın mantıksal tanımlarla yapılmak istenilen, mantıksal algoritma açılımının kullanıcı tarafından bilgisayar ortamında tanımlanması esasına dayanan bir mantık çö ...

                                               

Matematiksel gösterim

Bir matematiksel gösterim matematiksel nesne ve fikirlerin sembolik temsillerinin bir sistemdir. Matematiksel gösterimler fiziksel bilimler, mühendislik ve ekonomi bilimi ve matematikte kullanılır. Matematiksel gösterimler ilgili basit sembolik t ...

                                               

Sonsuz küçük

Sonsuz küçükler, ölçülemeyecek kadar küçük cisimleri tarif etmek için kullanılır. Sonsuz küçüklerden yararlanmaktaki asıl amaç nicelik bakımından çok küçük olsalar da hala açı, eğim gibi belirli özelliklere sahip olmalarıdır. Sonsuz küçük kelimes ...

                                               

Veri sıkıstırma

Veri sıkıstırma, bilgisayardaki veya belleği olan herhangi bir elektronik cihazdaki verilerin daha az yer kaplaması amacıyla sıkıstırılması anlamına gelir. Bilgisayarda, Windows isletim sistemi altında en yaygın olan veri sıkıstırma programları W ...

                                               

Git (yazılım)

Git, yazılım gelistirme süreçlerinde kullanılan, hız odaklı, dağıtık çalısan bir sürüm kontrol ve kaynak kod yönetim sistemidir. Ilk sürümü Linux çekirdeğinin gelistirilmesinde kullanılmak üzere 2005 yılında bizzat Linus Torvalds tarafından tasar ...

                                               

Kayıpsız veri sıkıstırma

Kayıpsız veri sıkıstırma belirli veri sıkıstırma algoritmalarını kullanarak varolan özgün veriyi sıkıstırılmıs veri olarak yeniden olusturma islemidir. Kayıpsız terimi herhangi bir kalite veya veri kaybı olmadan özgün veriyi tekrar elde edebilece ...

                                               

WinRAR

WinRAR, Windows için Shareware dosya arsivleme ve veri sıkıstırma yazılımıdır. Eugene Roshal tarafından gelistirilen yazılım 1995 yılında piyasaya sürüldü ve dünyanın en popüler dosya sıkıstırma yazılımları arasındadır. RAR ARJ BZ2 7-ZIP ACE Z GZ ...

                                               

WinZip

Bu sürümle beraber rar dosya formatı da destekleniyor ve Microsoftun yeni isletim sistemi Windows Vista ile uyumlu bir sekilde çalısıyor. Bu sürüm kullanılarak birden fazla parça halinde sıkıstırılmıs dosyalar önceki sürümlerde açılamıyor. Bölüml ...

                                               

Yazılım mühendisliği

Yazılım mühendisliği, yazılım gelistirme ile ilgilenen bilim dalıdır. Yazılım mühendisliği tanımı ilk olarak 1968 yılında gerçeklestirilen NATO toplantısında Almanyada gündeme gelmistir. Yazılım mühendisliği tanım olarak "karmasık yazılım sisteml ...

                                               

Alan uzmanı

Alan uzmanı veya konu uzmanı belli bir alanda veya konuda derin bilgi ve beceri sahibi olan kisidir. Alan uzmanları, uygulamada hem bilgi hem de tecrübe sahibidirler. Bilgi-tabanlı sistemlerle ilgilenen alan uzmanları, BTS’lerin sirket belleği kı ...

                                               

Erken Eniyileme

Erken eniyileme yazılım tasarımı yapılırken basarımın gözönünde bulundurulmasına verilen addır. Bu yaklasımda program tasarlanırken nerede yavas olabileceği gözönünde bulundurulur ve tasarım sürecinde programın hızlı olmasına çaba sarfedilir. Erk ...

                                               

IBM Rational ClearCase

IBM Rational ClearCase, kaynak kod, dokümantasyon ve benzer diğer yazılım gelistirme ürünlerinin versiyon kontrolünü sağlamak amacı ile kullanılan bir konfigürasyon yönetimi aracıdır. Ürün, IBMin Rational Software grubu tarafından gelistirilmekte ...

                                               

Tasarım örüntüleri

Tasarım desenleri, tasarım kalıpları, tasarım örüntüleri veya tasarım sablonları, çok rastlanan, birbirine benzer sorunları çözmek için gelistirilmis ve islerliği kanıtlanmıs genel çözüm önerileridir.

                                               

Test senaryosu

Test senaryosu, özellikle yazılım mühendisliğinde, bir test yapmak için baslangıçta kurulduğu gibi yapılan bir uygulama, yazılım sistemi ya da özelliklerinden biri çalısıp çalısmadığını belirlemek için belirli sartlar altında yapılan bir dizidir. ...

                                               

Waterfall model

Selale yönteminde yazılım gelistirme süreci analiz, tasarım, kodlama, test, sürüm ve bakım gibi safhalardan olusur. Geleneksel yazılım metotlarında bu safhalar selale modelinde olduğu gibi doğrusal olarak isler. Her safha, baslangıç noktasında bi ...

                                               

Yukarıdan asağıya ve asağıdan yukarıya tasarım

Yazılım, hümanistik, bilimsel teoriler, yönetim ve organizasyon gibi çesitli alanlarda kullanılan, yukarıdan asağıya ve asağıdan yukarıya nın her ikisi de bilgi isleme ve bilgi sıralama stratejisidir. Pratikte, bir düsünce, öğretim veya liderlik ...

                                               

Vatandaslık bilgisi

Vatandaslık bilgisi, yurttasların birbirlerine ve devlete karsı hak ve görevlerinin teorik ve pratik yönlerini belirleyen bilgilerdir. Yasama organının koyduğu kanunları ve medeni hukuk bilgilerini içerir. Vatandasları görevlerine hakkında bilgil ...

                                               

Bilgisayar aracılı iletisim

Bilgisayar aracılı iletisim, iki veya daha fazla elektronik cihazın kullanılmasıyla meydana gelen herhangi bir insan iletisimidir. Terim geleneksel olarak bilgisayar aracılı biçimler aracılığıyla gerçeklesen iletisimlere atıfta bulunsa da, kısa m ...

                                               

Sosyal bilimkurgu

Sosyal bilimkurgu terimi psikoloji, ekonomi, politik bilimler, sosyoloji, antropoloji gibi sosyal bilimleri esas alan bilimkurgu edebiyatı türünü tanımlamak için kullanılabilir. Bu alandaki kayda değer yazarlar arasında Ursula K. Le Guin ve Phili ...

                                               

Mülksüzler

Mülksüzler Ursula K. Le Guin tarafından 1974te yazılmıs ütopik bir bilimkurgu romanıdır. Konu Anarres ve Urras adlı bir ikili dünya sisteminde geçer. Anarres Odocu anarsistlerin, Urras ise kapitalist ve devletçilerin dünyasıdır. Hikâye Shevek adl ...

                                               

Göstergebilim

Göstergebilim, semiyotik veya semiyoloji ; göstergelerin yorumlanmasını, üretilmesini veya isaretleri anlama süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir sekilde incelenmesine dayanan bir bilim dalıdır. Fransızlar semiyoloji terimini kulla ...

                                               

Gösterge (iletisim)

Imge; göstergeye ait olan anlam, diğer bir deyisle gösterilendir. Göstergenin içeriği ve değeri de bu boyuttadır. Tıpkı görüngülerde olduğu gibi, birden fazla imge de tek bir görüngüye ait olabilir. Bu durumda görüngü çokanlamlıdır. Imgeler zaman ...

                                               

Ilahiyat

Ilahiyat ya da teoloji ya da tanrıbilim, "tanrı" kavramı ve din olgusunun sistematik olarak ele alan disiplindir. Temel konusu doğa üstü güçlerdir ancak dini epistemoloji ve vahiy ile ilgilenir. Vahiy üzerinden tanrı ya da tanrıların varlığının k ...

                                               

Bahaullah

Bahaullah üç kez evlendi. Ilk esi soylu bir aileden gelen Asiye Hanım idi. Kendisi henüz 18, Asiye Hanım ise 15 yasında iken 1835 yılında Tahranda evlendiler. Bu evlilikten Abdülbaha, Behiye Hanım ve Mirza Mehdi adlarında çocukları olmustur.

                                               

Iradecilik

Iradecilik ya da istenççilik "iradeye zekâdan daha baskın rol atfeden bir metafizik veya psikolojik sistem" ya da esit derecede "gerek evrende gerekse insan davranıslarında iradenin temel faktör olduğu öğreti". Iradecilik, felsefe tarihi boyunca ...

                                               

Kisilestirilmis tanrı

Kisilestirilmis tanrı veya insani tanrı, insani özelliklere sahip tanrı. Tanrının insani kisilik özelliklerine sahip olduğu, insan gibi konustuğu, kızgınlık, gurur, öfke, merhamet, cezalandırma ve ödüllendirme gibi duygu ve isteklere sahip olduğu ...

                                               

Misyoloji

Misyoloji, teolojide çoğunlukla kilise bilimi konusu altında islenen bir konudur. Genel anlamda misyonerlik, misyoner faaliyetler ve evangelizm benzeri konuları ele alır. Hristiyan teolojisi ve özellikle de kilise bilimi içerisinde önemli bir yer ...

                                               

Polemik

Polemik, belirli bir inanç ile ilgili gerçeğin ortaya çıkartılması veya tam aksine inanç kurmaya, olusturmaya yönelik tartısılan argümandır. Polemik genellikle siyasi, bilimsel, edebi konularda sert tartısma, zıtlasma ve münazaa seklinde gerçekle ...

                                               

Tanrının Oğlu

Tanrının Oğlu veya Göğün Oğlu, târihte pek çok hükümdârın kendisine yakıstırdığı bir unvandır. Jül Sezar, ölümünden sonra MÖ 42de Roma Senatosu tarafından tanrı ilân edilmisti. Sezarın evlâtlığı ve Roma Imparatoru olacak olan Augustus, Sezarın ev ...

                                               

Yaslı Dünya yaratılısçılığı

Yaslı Dünya yaratılısçılığı günümüzde yaygın bilimsel kanıtlar ile daha çok örtüsen, dini kitaplardaki yaratılıs anlatımını -Genç Dünya yaratılısçılığına oranla- daha mecazi olarak değerlendiren dini görüs. Ancak üzerinde Bilimsel Konsensüs olan ...

                                               

Ekonomik coğrafya

Ekonomik coğrafya, ekonomi ve ticaret konularını inceleyen Beseri coğrafya dalıdır. Ekonomik etkinliklerin mekan olarak neden belli alanlarda gerçeklestiği, toplandığını inceler. Ekonomik faaliyetler incelenirken genel olarak üç ana sektöre ayrıl ...

                                               

Feminist coğrafya

Feminist coğrafya, coğrafyanın inceleme alanındaki kadınlarla ilgili konuların, bilimsel çerçevede incelenmesini amaçlar. Kadınların hayat sartları, is bulma imkanları ve çalısma hayatındaki güçlükleri inceleyen Coğrafyanın alt bilim dalıdır. Fem ...

                                               

Gelismekte olan ülke

Gelismekte olan ülkeler, ekonomik ve coğrafi bir terim olarak gelismis ülkelerden bir kademe geride yer alan ve dünyanın birçok ülkesinin içinde bulunduğu ülkelerdir. Gelismekte olan ülkelerde gelismis ülkelere göre daha düsük bir yasam standardı ...

                                               

Nüfus coğrafyası

Nüfus coğrafyası, nüfusla ilgilenen bir beseri coğrafya dalıdır. Doğal çevre ile nüfus arasındaki ilgiyi arastırır. Kıta ülke, bölge, bölüm ve yöre ölçeğinde nüfusun dağılısı ile dağılısı etkileyen doğal ve beseri faktörleri arastırır. Nüfus coğr ...

                                               

Pentapolis

Bir pentapolis, bes anlamına gelen penta ve πόλις, sehir anlamında gelen polisten olusan bu kelime bes sehirden olusan coğrafi birlik ya da kurum anlamına gelmektedir.

                                               

Tarihî coğrafya

Tarihî coğrafya, modern coğrafya ilke ve yöntemlerini kullanarak bir sahayı geçmis bir zaman diliminde arastıran disiplinler arası coğrafya bilim koluna verilen isimdir.

                                               

Yerlesme coğrafyası

Yerlesme coğrafyası, yerlesmelerin olusumu, gelisimi, kökenleri, geçirdiği değisimleri, fonksiyonlarını ve dağılıslarını inceleyen Beseri coğrafya dalıdır. Yerlesim coğrafyası, mesken ve yerlesim birimlerinin doğal ve beseri çevre ile ilgisini ar ...

                                               

Açık toplum

Açık toplum fikri ilk defa Henri Bergson tarafından olusturulmus bir fikirdir. Açık toplumlarda devlet toleranslı ve bürokrasiden uzaktır, politik sistemler seffaf ve esnektir. Devlet hiçbir sırrı halkından gizleyemez, bu toplum modeli tamamen ot ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →