ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 414                                               

Aksemseddin

Aksemseddin asıl adı ile Mehmed Semseddin, çok yönlü Türk âlimi, tıp insanı ve Semsîyye-î Bayramîyye isimli Türk tarikâtının kurucusu. Fatih Sultan Mehmedin hocası olarak bilinmektedir.

                                               

Bahaüddin Amilî

Bahâüddîn Muhammed b. Hüseyn b. Abdissamed el-Âmilî, Seyh-i Bahai olarak da bilinir, müderris, mutasavvıf, mimar, matematikçi, sair ve astronomdur. Lübnanın güneyindeki Baalbekde doğmustur. Bu dönem Osmanlı vatandası iken, çocuk yasta babasıyla b ...

                                               

Bergamalı Kadrî

Bergamalı Kadrî, 16. yüzyıl Türk dilcisi. Bergamalı Kadrî hakkında kaynaklarda kayda değer bir bilgi bulunmamaktadır. 1530da kaleme alınmıs Müyessiretül-Ulûm adlı dil bilgisi kitabının yazarıdır. Bu kitap Anadolu Batı Türkçesiyle yazılmıs en eski ...

                                               

Emin Mehmed Bey

Emin Mehmed Bey Babası eski Sadrazam Emin Pasadır. 27 Ramazan 1171 de doğdu. Alâiyeli Kadızade Mehmed, Karamânî Âbid, Çatalcalı Ahmed, Gelenbevî Ismail, Enver Efendilerden ilmi, heyeti ve edebiyatı, Tatarcık, Numan ve Benlizadelerden nücum, istih ...

                                               

Hezârfen Ahmed Çelebi

Hezârfen Ahmed Çelebi, Evliya Çelebinin Seyahatname adlı eserinde yer alan, 17. yüzyılda Osmanlıda yasamıs olduğuna inanılan efsanevi Müslüman Türk bilgini. Çelebi,1632 yılında lodoslu bir havada Galata Kulesinden kus kanatlarına benzer bir araç ...

                                               

Hızır Çelebi

Hızır Çelebi, 15. yüzyıl Osmanlı alimi. Istanbulun fethinden sonra yeni baskentin ilk kadısı olarak tayin edilmistir. Arap ülkelerine gitmeden Arapçayı öğrenen Osmanlı âlimlerinden ve aynı zamanda Fahreddin er-Râzînin kelâm ekolünü devam ettirenl ...

                                               

Ibrahim Müteferrika

Ibrahim Müteferrika, Macar asıllı Osmanlı müteferrika, matbaacı, yayımcı, yazar ve çevirmen. Osmanlı devletinde basımevi kurup Türkçe kitap yayımlayan ilk kisidir.

                                               

Kâtip Çelebi

Kâtip Çelebi ya da Hacı Halife ; tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalısmalar yapmıs Türk-Osmanlı bilim insanı ve aydını. Dünya bilim edebiyatında en ünlü ve bilinen eseri; Islam dünyasının en değerli eserlerini içeren 15.00 ...

                                               

Kutbeddin Iznikî

Kutbeddin Iznikî, Osmanlı din alimi ve mutasavvıfı. Tam adı Muhammed Ibn Muhammed el-Iznîkî olan alim, Sultan Bayezid döneminde Iznikte yasamıs, tasavvuf ve ahlak alanında eserler vermistir. Tefsir alanında, kendi adını tasıyan Kutbeddîn Tefsiri ...

                                               

Lagâri Hasan Çelebi

Lagâri Hasan Çelebi, IV. Murad döneminde barut macunundan hazırlanmıs fisekler vasıtasıyla uçtuğu rivayet edilen Osmanlı mühendisi. Hayatı hakkındaki bilgiler sadece Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde anlattıklarına dayanır. Evliya Çelebi’ye gör ...

                                               

Molla Gürani

Molla Gürani - ö.1488, Istanbul). Safii mezhebine bağlı din alimi, müderrris, kadı, kazasker, sehzade hocası, Osmanlı Devleti müftüsü ve dördüncü seyhülislamı. Tam ismi, Semsuddin Ahmed bin Ismâil bin Osman Gürânî dir. Molla Gürani Osmanlı sarayı ...

                                               

Molla Hayâlî

Molla Hayâlî, 15. yüzyıl Osmanlı alimi. Fatih Sultan Mehmed devri alimlerindendir. Fıkıh, tefsir ve Arap diline dair serh ve hasiyeler yazmıstır. Yasadığı devrin ilmî meselelerini en iyi kavrayan âlimler arasında yer aldığı ifade edilir.

                                               

Riyaziyeci Mehmet Nadir Bey

Riyaziyeci Mehmet Nadir Bey, Türk matematikçi, eğitimci, çevirmen. Osmanlı matematik tarihinin son evrelerinde yetisen önemli bir matematikçidir. Sayılar teorisinde basarılı çalısma ve yayınları; Diophant denklemleri hakkında yayımlanmıs orijinal ...

                                               

Sabuncuoğlu Serefeddin

Sabuncuoğlu Serefeddin Osmanlı döneminde tıp alanında önemli eserler vermis Türk hekim ve cerrah. Ilk Türkçe cerrahi eserin sahibidir.

                                               

Hoca Sâdeddin Efendi

I. Selimin Nedimi Hasan Canın oğlu olarak 1536/37 yılında Istanbulda doğdu. Iyi bir eğitim gördü, ilmiye sınıfına girerek 1556 ila 1573 yılları arasında müderrislik yaptı. Manisada bulunan Sehzade Muradın III. Murad hocalığı ile görevlendirilmesi ...

                                               

Pakistanlı bilim adamları listesi

Salim Mehmud, nükleer bilimci Rafi Muhammad Chaudhry, nükleer fizikçi Salim-uz-Zaman Siddiqui, kimyager Umar Saif, bilgisayar bilimci Władysław Turowicz Qasim Mehdi, moleküler biyolog Riaz-ud-Din, teorik fizikçi Shahid Hussain Bokhari, bilgisayar ...

                                               

Bronisław Knaster

Louis Knasterın oğludur. 1911-1914 yılında Paris Üniversitesinde tıp ve doğal bilimler çalıstı. 1915den itibaren Varsova Üniversitesinde matematik okudu. 1920de ordu için gönüllü oldu ve Sovyet-Polonya savası sırasında tıbbi bir asker olarak göre ...

                                               

Hanna Palska

Hanna Teresa Palska, Polonyalı sosyolog ve hekim. Beseri bilimler alanında eğitim alarak Polonya Bilimler Akademisi Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsünde doçent olarak görev yapmıstır.

                                               

Juliusz Schauder

Juliusz Paweł Schauder, Fonksiyonel analiz, Kısmi diferansiyel denklemler ve matematiksel fizik alanındaki çalısmaları ile tanınan, Yahudi kökenli Polonyalı bir matematikçiydi.

                                               

Kazimierz Kuratowski

Kazimierz Kuratowski Polonyalı bir matematikçi ve mantıkçı. Varsova Matematik Okulunun önde gelen temsilcilerinden biriydi.

                                               

Kornel Morawiecki

Morawiecki 3 Mayıs 1941de Varsovada doğdu. Morawiecki siyasi olusum Dayanısma ve Mücadele Hareketi Fighting Solidarity Lehçe: "Solidarność Walcząca" kurucusudur. Ayrıca, Sejm Meclisi’nin 8. yasama döneminde delege olarak hazır bulunmustur. 12 Kas ...

                                               

Stefan Mazurkiewicz

Wacław Sierpińskinin öğrencisi ve Polonya Eğitim Akademisinin PAU bir üyesiydi. Öğrencileri arasında Karol Borsuk, Bronisław Knaster, Kazimierz Kuratowski, Stanisław Saks ve Antoni Zygmund vardı. Mazurkiewicz, bir süre Paris Üniversitesinde profe ...

                                               

Emil Racoviță

Emil Racoviță, Rumen biolog, zoolog, mağara bilimci, Antarktik kasifi ve dünyada arktik yasam üzerine çalısmıs ilk biyologdur. Grigore Antipa ile beraber Romanyada doğa bilimlerinin en bilinen öncülerindendir. Racoviță Antarktike bilim arastırmal ...

                                               

Alexander von Middendorff

Middendorffun annesi Estonyalı bir çiftçinin kızı Sophia Johanson idi 1782-1868. Annesi, ebeveynleri tarafından eğitim için Sankt Petersburga gönderildi. Orada, Baltık Almanı olan Estonyanın Karuse köyünde bir papaz daha sonra St. Petersburg Peda ...

                                               

Alеksаndr Pаlmbаh

Аlеksаndr Pаlmbаh, Rus yazar, romancı, filolog, çevirmen ve Türkolog. Sovyet bilim insanı. Tıva Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bilim çalısmalarının bilinen arastırmacısı. Eski ve Çağdas Türk dili - Tıva dili arastırmacısı, Tıva edebiyatı bölümünün ...

                                               

Hamid Mösteri

Hamid Mösteri Sovyetler Birliği fizikçi, katı mekaniği ve bilim insanı. Hamid Mösteri 22 Temmuz 1900 tarihinde Orenburg sehrinde doğdu. Ebeveynleri Tatar-Baskurt okullarında Rus dili öğretmenleriydi. Ailenin dört kız ve bir oğlu oldu. Hamid ailen ...

                                               

Kadır Timergazin

Kadır Rahim oğlu Timergazin bir Sovyet petrol jeologu ve jeolojik-mineralojik bilim profesörüdür. Baskurtlardan ilk Bilimleri Doktoru olarak bilinebilir. Kadır Timergazin hayat sonlarda Bilimleri Doktoru ve bir kamu ve devlet figürü olarak Sovyet ...

                                               

Murad Adji

Murad Eskenderoviç Adjiev, Sovyet ve Rus bilim insanı, türkolog, arastırmacı yazar. Kadim Türklerin ana vatanı Altay’dan baslayan Büyük Kavimler Göçü tezinin müellifi. Coğrafyacı, Doktorasını iktisat alanında yapmıstır. Doçent. Kumuk kökenli.

                                               

Ernest Vinberg

Ernest Borisovich Vinberg, Sovyet-Rus matematikçi. Vinberg 26 Temmuz 1937de Moskovada doğdu. Vinberg Algoritması ile Koecher–Vinberg Teoremini hazırladı. Çalısmalarıyla Humboldt Ödülünü aldı. Moskova Matematik Derneği Yürütme Komitesi üyesiydi. 1 ...

                                               

Roman Zubarev

Roman A. Zubarev, Rus bilim insanı. Karolinska Enstitüsündeki Tıbbi Biyokimya ve Biyofizik Bölümünde tıbbi proteomik profesörüdür. Arastırmaları biyoloji ve tıpta kütle spektrometrisinin kullanımına odaklanmaktadır.

                                               

Mileva Marić

Mileva Marić Sırp bir fizikçidir. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünde, Albert Einsteinın sınıfındaki tek kız öğrenciydi. Aralarında romantik bir iliski baslamıs ve evlenmeden önce, Lieserl adında, çok genç yasta ölmüs veya evlat olarak verilmis ...

                                               

Ján Kollár

Jan Kollár, Macaristan Krallığı, Habsburg Monarsisi, su andaSlovakya – 24 Ocak 1852, Viyana, Avusturya Imparatorluğu), Slovak yazar, arkeolog, bilim adamı, politikacı ve Panslavizm ana ideoloğu.

                                               

Sylvia Tiryaki

Sylvia Tiryaki, Slovak kökenli bilim insanı, siyasi analist ve sivil toplum aktivistidir. Sylvia Tiryaki, Slovakya’nın baskenti Bratislava’da bulunan Commenius Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nden mezun olmus, mastır ve doktorasını da Commenius ...

                                               

Aleksandr Kemurciyan

Alexander Leonovich Kemurdzhian Ermeni asıllı Sovyet bilim adamı ve mucit. Sovyet Uzay programı kapsamında sef mühendis olarak VNIITransMashde çalıstı. En önemli basarısı, Sovyet ay robotu olan Lunokhod roverın tasarımına olan katkısıdır. Çernobi ...

                                               

Georgi Makogonenko

Georgi Panteleymonoviç Makogonenko, SSCB Yazarlar Birliği üyesi Sovyet edebiyatçı, filoloji doktoru, profesör. Büyük Vatanseverlik Savası ve Sovyet-Finlandiya savası sırasında ve görevler almıstır. 1949dan 1962ye kadar Sovyet sair Olga Berggolts ...

                                               

Grigori Hanin

Grigori Isaakoviç Hanin, resmi Sovyetler Birliği ekonomisi büyüme istatistiklerini 1987 yılında yeniden hesaplamasıyla tanınan Sovyet Rus iktisatçı ve iktisat bilimleri doktoru. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Rusyanın ekonomik istatisti ...

                                               

Anatoli Gromıko

Anatoliy Andreyeviç Gromıko) Sovyet-Rus bilim adamı ve diplomat. Barysaw, Sovyetler Birliğinde doğdu. Uluslararası Iliskiler, Amerikan ve Afrika arastırmaları konusunda uzmanlasmıs, Rusya Bilimler Akademisi ve Rus Sanatçılar Birliği üyesiydi. 196 ...

                                               

Lera Boroditsky

Lera Boroditsky, dil ve bilis alanlarında çalısan bir profesör ve bilissel bilimcidir. Su anda dilsel görelilik teorisinin en önemli katkıcılarından biridir. Kendisi Searle Scholar, McDonnell Scholar ve Ulusal Bilim Vakfı Kariyer Ödülüne layık gö ...

                                               

Mihail Katsar

Mihail Katsar, Sovyet Beyaz Rus sanat tarihçisi doktoru, profesör. Katsarın kardesi Matrona Markeviç Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağında ve ardından 1995 referandumunda kabul edilen Belarus bayrağında kullanılan süsleme deseninin tasa ...

                                               

Muhamet Harrasov

Muhamet Hadisoviç Harrasov, Baskurt asıllı Rus fizikçi, matematik ve fizik doktoru, Baskurt Devlet Üniversitesi rektörü. Rusya ve Baskurdistanın Onursal Bilim Adamı, Rusya Federasyonu Yüksek Öğretim Onursal Profesörü, Rusya Federasyonu Eğitim Bak ...

                                               

Konstantin Tsiolkovski

Konstantin Eduardoviç Tsiolkovskiy, Rus bilgin ve kâsif. Roket biliminin kurucusu kabul edilmektedir. Hayatının büyük bölümünü Rusyadaki Kaluga kentinin eteklerinde, tahta bir kulübede geçirdi. Tsiolkovskiy bir matematik öğretmeniydi. Bolsevik de ...

                                               

Svetlana Gerasimenko

Svetlana Ivanovna Gerasimenko ; 23 Subat 1945 tarihinde, Ukrayna SSCde Kiev Oblastına bağlı Baryshivkada dünyaya gelmis, Ukrayna asıllı Tacik astronom.

                                               

Darıma Ondar

Darıma Ondar. Tıva Arat Cumhuriyetinin Çöönhemçik bölgesindeki Mançürekte Üstüü-Çırgalıg-Oy yerlesiminde doğmustur. Tıva folklor derlemecisi, ulusal hastanenin baskanı, Tıva Cumhuriyetinin ünlü emektarı. Tıva Cumhuriyetinin Yazarlar Birliğinin üy ...

                                               

Dorju Kuular

Dоrju Kuulаr, Tıva bilim insanı, profesör, edebiyat tarihçisi, elestirmen ve filoloji bilimi doktoru. Tıva Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin önemli bilim insanlarından birisidir. Tıva Cumhuriyeti 20. YY Önemli Kisileri adlı kitabında adı geçer.

                                               

Karaküske Çoodu

K. Çoodu 1936 5 Mayısında Tıva Arat Cumhuriyetinin Tes-Hem bölgesinin Samagaltay yerlesiminde doğmustur. Samagaltay 7 yıllık okulunu, Kızılın ziraat mühendisliğini ile devlet öğretmen enstitüsünü okumustur. Önce çobanlık yapmıs, çiftçilik ve zira ...

                                               

Mannay-ool Mongus

Mannayool Mongus. Tıva Arat Cumhuriyetinin Övür bölgesi Handagaytı beldesinde doğmustur. Tıva bilim insanı, tarih bilimi doktoru, Tıva Sosyal Bilimler Enstitüsünün baslıca emektarı. Tıvаnın arkeolojisine, etnografyasına ve tarihine dair 150 kadar ...

                                               

Suluu Sat

Kuular Arakçaa Tıva Arat Cumhuriyetinin Uluğhem kojuun idaresine bağlı Çaa-Höl beldesinin Kaspal köyünde doğmustur. Tıva Türklerinden bilim insanı, ilk Tıva Türkü profesörü, filolog, yazar. Tuva Devlet Üniversitesinin Tıva dili ve edebiyatı bölüm ...

                                               

Ahmet Gül

1953 yılında Konyada doğdu. Lise öğrenimini 1971 yılında Robert Kolejinde tamamladı. 1976 yılında Istanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. Doktora eğitimini ise 1983 yılında Istanbul Teknik Üniversitesinde tamamladı. Akademik hayatın ...

                                               

Ayse Buğra

Ayse Buğra, Türk akademisyen. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ilkeleri ve Inkılap Tarihi Enstitüsünde öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi’nin kurucu baskanlarındandır. Iktisadi Düsünce Tarihi ve Iktisat Metod ...

                                               

Bahattin Baysal

Mehmet Bahattin Baysal, Türk akademisyen ve kimya mühendisi. Alanında sağladığı katkılar nedeniyle "polimer kimyasının öncülerinden" olarak adlandırılır. 1968 yılında TÜBITAK Bilim Ödülü kazanan Baysal, 1995 yılında TÜBA Seref Üyesi seçildi.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →