ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 419                                               

Mehmed Kırkıncı

Mehmed Kırkıncı, Türk din alimi ve yazar. Nur Cemaatinin önde gelen isimlerinden ve kanaat önderlerindendir.

                                               

Mehmet Öğütçü

Ilköğrenimini Gönende tamamladıktan sonra Istanbula gelen Öğütçü, Istanbul Fatih Camiinin ders-i âmlarından Serezli Ahmed Sükrü Efendiden ders almaya basladı. Hafızlık, tahsîs-i hurûf ve kıraat ilmi okudu ve 1925te icâzet aldı. Imam ve hatipliğe ...

                                               

Mirza Sirazi

Mirza Muhammed Hasan Sirazi, tam adıyla Ebû Muhammed Muizzüddîn Mirzâ Muhammed Hasen b. Mahmûd b. Ismâil es-Sîrâzî el-Hüseynî, Islam alimi.

                                               

Molla

Molla, Islamî ilâhiyat ve dinî yasa üzerine eğitim almıs din bilginidir. Arapçada efendi, sahip gibi anlamlara gelen mevla Arapça: مولی kelimesinden türetilmistir. Islam dünyasının büyük bölümlerinde, Iran, Bosna-Hersek, Afganistan, Orta Asya ve ...

                                               

Molla Abdülvacid

Molla Abdülvâcid Bin Mehmed. Tefsîr, hadîs, astronomi, edebiyat ve fıkıh âlimi. Horasan eyaletinin merkezi olan Meshed kendinde doğduğu söylenir. Seyahat yoluyla Anadoluya gelmis, Germiyanoğulları zamanında Kütahyada Umur Bey Medresesi müderrisli ...

                                               

Muhammed Alâeddîn et-Tavilî

Muhammed Alâeddîn et-Tavilî, Alâeddîn et-Tavilî veya Muhammed Alâeddîn el-Biyârî, alim ve mutasavvıf. 1863 yılında Osmanlı Devletine bağlı Tavila köyünde doğan Muhammed Alâeddîn, Ömer Ziyâeddîn et-Tavilînin oğludur.

                                               

Muhammed Bahâeddin et-Tavilî

Muhammed Bâhâeddin et-Tavilî Bâhâeddin Naksibendî, Ebül-Bahá veya Bâhâeddin-i Evvel, 19. yüzyılda yasamıs alim, mutasavvıf ve sair. Osman Sirâceddîn et-Tavilînin en büyük oğlu ve halîfesidir. 1836da, o tarihte Osmanlı sınırları içerisinde olan ve ...

                                               

Muhammed Bakır Vahid Behbehani

Muhammed Bakır Vahid Behbehani 1117 hicri yılında Iran’ın Isfahan kentinde, ilim ehli bir hanedanda dünyaya geldi. Babası dönemin müçtehitlerinden ve Seyh Tusinin torunlarındandı. Annesi ise Allame Muhammed Bâkır el-Meclisî’nın damadı Molla Salih ...

                                               

Muhammed Kudsi Bozkıri

Muhammed Kudsi Bozkıri, Hacı Memis Efendi olarak da tanınır. 18. ve 19. yüzyıllarda Anadoluda yasamıs Islam alimi ve velidir.

                                               

Muhammed Osman Sirâceddîn

Seyh Muhammed Osman Sirâceddîn Naksibendî, Osman Sirâceddîn-i Sânî veya Bâbâ Sah Biyara, Irak / ö. 1997 Istanbul, Türkiye), Islâm âlimi ve mutasavvıf. Seyh Ömer Ziyâeddînin torunu, Seyh Muhammed Alâeddînin oğlu olan Osman Sirâceddîn in nesebi Hüs ...

                                               

Muhammed Said Ramazan el-Buti

Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kürt asıllı Suriyeli, Islam alimi ve yazar. El Butinin; fıkıh, siyer, ve din usulü konularında 60tan fazla eseri bulunuyor. El Butinin en önemli eseri Fıkıh El Sira ". Butinin yazdığı kitaplar birçok Islam ülkesinde ...

                                               

Muhammed Sahrur

Muhammed Sahrur, Suriyeli düsünür ve yazar. Sam Üniversitesinin mühendislik bölümünden emekli bir profesördür. Halen de Islam üzerine eserler yazmaktadır.

                                               

Muhammed Tayyib Okiç

Bosna-Hersek reîsül-ulema yardımcısı Hafız Mehmed Tevfik Efendinin oğludur. Saraybosnada ilköğrenimini, rüstiyeyi ve modern ilahiyat koleji olan Okruzna Medresayı tamamladı. Zagreb Üniversitesinde Latin Dili ve Edebiyatı kursundan mezun oldu. Par ...

                                               

Muhammed Ticani Semavi

1936 yılında Tunusun Kafsa sehrinde, aslen Iraklı bir ailede doğdu. Dedesi Irakın Semave sehrinde yasayıp Abbâsîler döneminde diğer vatandaslarıyla beraber canını korumak için Afrikaya göç etti. Muhammed ilk öğretimini Zeytune Üniversitesinin sub ...

                                               

Mustafa Asım Köksal

Mustafa Asım Köksal, Islam tarihi yazarı, sair, mutasavvıf. 31 yıl boyunca Diyanet Isler Baskanlığı’nda çalısmıstır.

                                               

Mustafa Devâtî

Mustafa Devâtî, 17. yüzyıl Osmanlı Imparatorluğunda Üsküdarlı bir Celveti seyhi. Doğum tarihi ve yeri belli olmamakla beraber Arslan Ağanın oğludur. Gençliğinden beri yazıcı olarak çalıstığından dolayı Devâtî ismi verilmistir. Celvetiyye tarikatı ...

                                               

Münir Derman

Osmanlı Imparatorluğunun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk ve orta yıllarında yasamıstır. Annesi Sehvar Hatunun kardesi, 1946 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden 8. Dönem milletvekili seçilen Gümüshane Milletvekili Hasan Tahsin ...

                                               

Nimetullāh-ı Velî

Nimetullāh-ı Velî, Nimetullahilik tarikatının kurucusu ve mutasavvıf sair. "Emir Nûr’ed-Dîn Ni’metullah" Suriyenin Halep sehrinde 1330 yılında sûfi seyhi Mir Abdullahnın ailesinde dünyaya gelmis ve Safiî fıkıh mektebinin ardıcılı olmustur. Yetisk ...

                                               

Nurettin Yıldız (din adamı)

Trabzonun Of ilçesinde doğan Yıldız, Istanbul’a geldikten sonra babası Hilmi Yıldızdan on yasına kadar hafızlık ve ilk dînî eğitimini aldı. Gaziosmanpasa Imam Hatip Lisesine devam etti, akabinde Marmara Üniversitesinin ilâhiyat fakültesinde bir y ...

                                               

Said Nursî

Said Nursî, Kürt asıllı Türk Islam âlimi, müfessir, Dârül-Hikmetil-Islâmiye azası, Birinci Dünya Savasının Kafkasya Cephesinde milis alay kumandanı, Islam üzerine yazılmıs ve 300 kadar ayeti tefsir eden Risale-i Nur isimli 50den fazla dile çevril ...

                                               

Nurullah Necefi Isfahani

Seyh Nurullah Necefi Isfahani, - Iran mesrutiyet devrimi yanlarından, alim. Onun evi, Iran’ın Isfahan kentinde Mesrutiyet evi olarak tanıtılır.

                                               

Osman Sirâceddîn et-Tavilî

Osman Sirâceddîn et-Tavilî Osman et-Tavilî, Osman Sirâceddîn-i Evvel veya Pir Osman Cebel-i Himrin, Irak / ö. 1867 Tavila, Irak), Islam alimi ve sufi. Mevlânâ Halid-i Bağdadî nin önde gelen talebelerinden ve zamânındaki büyük velîlerdendir. Babas ...

                                               

Ömer Ziyâeddîn et-Tavilî

Ömer Ziyâeddîn et-Tavilî, Ömer Ziyâeddîn et-Tavilî veya Ömer Ziyâeddîn el-Biyârî, alim ve mutasavvıf. 1839 yılında Osmanlı Devletine bağlı Tavila köyünde doğdu. Osman Sirâceddîn et-Tavilînin üçüncü oğlu ve halifesidir.

                                               

Sadrettin Yüksel

Kürt olan ailesi Bitlisten gelip Konyaya yerlesmistir. 11 yasında medresede eğitime basladı. Memuriyet hayatına Siirtin Baykan ilçesinde müftü olarak basladı. Müftülüğü sırasında "Isârâtul Icâz tefsirini yayına hazırladı. Sonra müftülük görevinde ...

                                               

Sadullah Sadi Efendi

Daday, Kastamonuda doğmustur. Babası Isa Çelebidir. Babası Istanbula gelip Aksarayda bulunan Murad Pasa Camiine hoca olmus ve oğlunu da Istnabula birlikte getirmistir. Sadullah Sadi Efendi Istanbüklda medrese tahsili alıp önce "Basçı Ibrahim Efen ...

                                               

Somuncu Baba

Seyh Hamid-i Veli. Seyh Hamîd-i Velî, Hamîd-i Kayserî, Hamîd-i Aksarayî, Somuncu Koca, Ekmekçi Koca ve Somuncu Baba olarak da bilinir. Osmanlı kurulus dönemi ünlü mutasavvıfı ve alim. Aynı zamanda Bayramiyye Tarikâtı kurucusu Hacı Bayram Velinin ...

                                               

Sultan Veled

Muhammed Sultan Bahaeddin Veled veya kısaca Sultan Veled, Mevlana Celaleddin Ruminin oğlu, Mevlevîliğin asıl kurucusu ve ikinci piri. Annesi Semerkandlı Serafeddin Lalanın kızı Gevher Hatun Harzem hanedanından olduğundan, Sultan Veled diye anıldı ...

                                               

Safii

Asıl adı Muhammed bin Idris bin Abbas tır. Dedesinin dedesi Sâfiî, Kureys kabilesinden ve sahabeden olduğu için, Sâfiî adı ile meshur olmustur. Hicri 150 MS.767 senesinde Gazzede doğup, hicri 204 MS.820de Kahirede 54 yasında öldü. Kabri, Kurafe k ...

                                               

Sah Ali Hüsameddin

Sâh Ali Hüsâmeddîn ya da Hazret-i Sâh, Bâbâ Ali, Tavila, Irak / ö. 1939 Bahekon, Irak), tam adı Sah Muhammed Ali Hüsâmeddîn en-Naksibendî dir. Evliya, islâm âlimi ve mutasavvıf. Hem seyyid hem seriftir. Seyyidlik aynı zamanda ceddi Battal Gâzîden ...

                                               

Semseddin Yesil

Muhammed Semseddin Yesil, Türk din alimi, yazar, mutasavvıf. 27 Mart 1904’de Istanbulda doğmustur. Baba tarafından akrabaları Bolu’nun Tekke köyündendir. Babası Istanbul, Samatya civarlarında Ağa Hamamı konumunda bulunan Hatuniye Camisi imamı Hüs ...

                                               

Serif er-Radî

Serif er-Radî tam adıyla Ebü’l-Hasen Muhammed b. el-Hüseyn b. Mûsâ, Sii âlim ve Nehсül Belâga adlı kitabın yazarı olan Arap edebiyatinin yazarı ve sairi.

                                               

Seyh Bedreddin

Seyh Bedreddin Mahmud, Bedreddin Simâvî veya Simavnalı Bedreddin, Islâm tasavvufunun Vahdet-i Vücud okuluna mensup Osmanlı mutasavvıfı, filozofu ve kazaskeri. Seyh Bedreddin Isyanı diye bilinen dini ve siyasi ayaklanmanın lideri.

                                               

Seyh Hürr’ü Amuli

Seyh Hürr’ü Amuli diye meshur olan Muhammed bin Hasan bin Ali bin Muhammed bin Hüseyin, Hicri 11. yüzyılda yasamıs Sia’nın ünlü fakih ve muhaddis ve" Vesailu’s-Sia” adlı kitabın yazarı.

                                               

Seyh Müfid

Seyh Müfid Irakın Bağdat kentinde ilim ehli ve imanlı bir ailede dünyaya göz açtı. O ilk tahsilini kendi ailesinde yaparak sonra eğitiminin devamı döneminin ünlü alimlerinden öğrendi ve kendisi de Islam dünyasında büyük fakih ve mütekellimlerden ...

                                               

Seyh Saduk

Seyh Saduk diye meshur olan Muhammed b. Ali b. Babiveyh ö. Rey 991) Sii din adamı ve fakih. Seyh Saduk hicri 917 veya 918 yılında Iranın Kum kentinde dünyaya geldi. O din ilimleriyle uğrasan bir aileye mensuptur. Babası basta olmak üzere pek çok ...

                                               

Sihabeddin Sühreverdî

Asıl adı Yahya bin Habes bin Emîrek. Birçok konudaki bilgisi nedeniyle Sihâb yıldızından esinlenerek Sahabeddin veya Sihâbeddin olarak anılmıs, Sühreverdde doğduğu için de Sühreverdî olarak anılmıstır. Idam ettirilerek öldürüldüğü için daha sonra ...

                                               

Tahir Büyükkörükçü

Tahir Büyükkörükçü, Konya eski müftüsü ve Kapu Camii vâizi, 20. yüzyılın önemli Islâm âlimlerindendir. 5 Mart 2011 günü 06:00 sularında tedavi gördüğü Meram Eğitim ve Arastırma Hastanesinde ölmüstür.

                                               

Tasköprülüzade Ahmed

Tasköprülüzade Ahmed, Tasköprüzade Ahmed Efendi ya da tam adıyla Tasköprülüzade Isameddin Ahmed bin Mustafa, Osmanlı Devletinin ilk bilim tarihçisi ve ilk ansiklopedi yazarıdır. Osmanlı ulemasından olan Tasköprülüzade Ahmet Efendi, Biri "ilimler" ...

                                               

Tebeut tabiin

Tebeut tabiin, Islâmda tâbiûnu gördüğüne inanılan kimselere verilen isim. Sünnîlere göre sahabe ve tabiinlerle birlikte Dünya’ya gelmis en iyi nesillerden biridir.

                                               

Thomas Bauer

Thomas Jürgen Bauer Arap dili ve edebiyatı ve Islâm alanlarında uzmanlasmıs Alman bir bilimadamıdır. 2000 yılından beri Münster Vestfalya Wilhelm Üniversitesi’nde profesörlük yapmakta olan Bauer, 2013’te Gottfried Wilphelm Leibniz Ödülü’ne, 2018’ ...

                                               

Ünsî Abdüllatif Efendi

Ünsî Abdüllatif Efendi Türk Islam âlimi. Kütahyada doğdu. Ilk tahsilini Kütahyada gördü. Sonra Istanbula gelerek Seyhülislam Bahâi Efendiden icazet alıp 1619da Mısır vakıflar muhasebecisi oldu. 1620 senesindeki Fatih Camii vakasında bulunduğu içi ...

                                               

Bahaeddin Veled

Bâhâeddin Veled, Mevlânânın babası ve Islam dünyasının o dönemdeki en büyük bilginidir. Sultan-ı Ulema adı ile anılır. Anadolu Selçuklu sultanı Alâ-ed-Dîn Keykubat ile görüsmüstür. Islam Alimlerinin büyüklerindendir. Orta Asya-Türkistanda yetisen ...

                                               

Timothy Winter

Muslim Songs of the British Isles: Arranged for Schools London: Quilliam Press Ltd, 2005 Understanding the Four Madhhabs: Facts About Ijtihad and Taqlid Cambridge: Muslim Academic Trust, 1999 XXI Asirda Islom: Postmodern Dunyeda qibleyi topush Ta ...

                                               

Zeynüddin Irâkî

Zeynüddin Irakî 14. yüzyılda yasamıs Kürt yazar, fıkıh ve hadis bilgini. Asıl adı Abdurrahim bin Hüseyin bin Abdurrahman bin Ebi-Bekr bin Ibrahim el-Kürdî’dir. Künyesi Ebül-Fadl, lakabı ise Zeynüddin Irakîdir ve bu sekilde tanınmıstır. Babası adı ...

                                               

Baba Marduk

Baba Marduk Ruhani Islam bilgini ve matematikçi. 1923te Kürdistan Eyaletinin Senendec sehri mıntıkasında Kastar köyünde doğdu. Babası Seyh Habibullah Müderrisi nden ders aldı. Senendecte eğitim alması için birkaç Islam aliminden tavsiye aldı. Bab ...

                                               

Zahid Gilani

Zahid Gilani tam adıyla Tâcüddîn Ibrahim b. Rûsen Emîr b. Bâbil b. Bîdâr el-Kürdî es-Sencânî Zahidiyye tarikatının seyhi ve mutasavvıf.

                                               

Bernard Lewis

Bernard Lewis, Ingiliz asıllı Amerikalı tarihçidir. Princeton Üniversitesinde profesördür. Islam tarihi ve Islam-Batı iliskisi hakkında uzmanlasmıstır. Ortadoğu hakkında uzmanlasmıs batılı uzmanlar arasında en çok okunan yazarlardandır. George W. ...

                                               

Irving Finkel

Finkel, 1951 yılında dis hekimi bir baba ve öğretmen bir annenin bes çocuğundan biri Angela adında bir kız kardesi dahil olarak dünyaya geldi ve Kuzey Londradaki Palmers Greende büyüdü. Ortodoks bir Yahudi olarak yetistirildi ancak gençken ateist ...

                                               

Marie Simon

Marie Simon Alman filolog, felsefe tarihçisi ve profesör. Nazi Almanyasındaki yahudilere yapılan zulmün bir tanığı ve soykırımdan kurtulan bir Alman yahudi olarak ölümünden sonra yayımlanan anılarının derlendiği bir çalısma sayesinde genis kitlel ...

                                               

Dirk Pitt

Dirk Pitt Clive Cusslerın çoğu kitabında yer alan bir kahramandır. Genelde tehlikeyi kendine çekmekle birlikte tek amacı arkadaslarını kurtarmaktır. Clive Cusslerın anlatımına göre yesil gözlü, 1.90 boyunda sırım gibi bir yakısıklıdır.Kadınlara d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →