ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 466                                               

Heret-Kau

Adı "Ruhların üstündedir" anlamına gelen bir tanrıça, ismi öbür Dünyadaki hakim gücünü açıkça belirtir. Deltada Neith ve Isis ile birlikte tapınak kurma ritüellerini sekillendiriyordu ve ölümden sonraki yasamlarında ölülerin koruyucusudur. Eski K ...

                                               

Ma

Ma, Anadolulu ana tanrıçadır. Kibeleye benzer ve onun gibi orgiastik tapınım görür. Sahip olduğu savasçı doğası nedeniyle Romalılar tarafından Bellona ile es tutulur.

                                               

Babilik

Babilik, 19. yüzyılda Iranda doğan dini hareket. Bab, Iranlı Seyyid Ali Muhammedin lakabıdır. Seyyid Ali Muhammed 1844te, yeni bir çağı müjdelediğini ve beklenen kisi olduğunu ilan etti. Bu tarihten sonra Iranda ona inanan büyük bir Babi kitlesi ...

                                               

Bahâîlik

Bahâîlik, bütün insanlığın ruhani birliğini vurgulayan tek tanrılı bir din. Üç ana prensip Bahai öğretileri ve itikadı için bir temel olusturur: Tanrı birliği yani tüm yaratılısın kaynağı olan tek bir Tanrı vardır, din birliği yani tüm büyük dinl ...

                                               

Burhancılık

Burhancılık, 1904-1930 yılları arasında Altay bölgesinde ortaya çıkmıs olan ve Rus emperyalizmine karsı devrim özellikleri tasıyan dinsel ayaklanma.

                                               

Dünya Kardeslik Birliği Mevlana Yüce Vakfı

Dünya Kardeslik Birliği Mevlana Yüce Vakfı, Vedia Bülent Çorak tarafından Türkiyede kurulan Istanbul merkezli new age olusum ve vakıf. 1993 yılında Dünya Kardeslik Birliği Mevlana Yüce Vakfı adını alan olusum, Vedia Bülent Çorakın kaleme aldığı B ...

                                               

Dünya Mesihlik Kilisesi

Dünya Mesihlik Kilisesi, kısaca, DMK, 1935 yılında Mokichi Okada tarafından kurulmus Japon yeni dinidir. Dinin ana konsepti Japoncada johrei olarak geçen sifa ritüeline dayanır. Bu ritüelde sifa veren ve sifa alan vardır. Bu dinin inananları, 192 ...

                                               

Falun Gong

Falun Dafa, evrenin karakteristiği olan doğruluk, merhamet ve hosgörü ilkelerinin rehberliğinde zihinsel ve bedensel gelisimi sağlayan yüksek düzeyde bir uygulama. "Gelisme", bu evrensel ilkeler ile daha iyi uyum sağlamak için devamlı çabalama an ...

                                               

Islam Milleti

Islam Ulusu ya da Islam Milleti, ABDde Elijah Muhammed liderliğindeki Siyah hareketi. Wallace D. Fard tarafından Detroitte kuruldu. 1923te buraya göç eden Elijah Muhammed, yaklasık 1930 yılında Fardın yardımcısı oldu. 1934te Fardın ortadan kaybol ...

                                               

Kargo kültü

Kargo kültü kolonilesen toplulukların ticari ağları ile temasa geçilince ortaya çıkan, çok çesitli uygulamaları kapsayan Melanezya binyılcı hareketidir. Hareket adını çesitli seremonik davranısların maddi bolluk getireceği inancından almıstır. Ka ...

                                               

Kutsal Duman

Kutsal Duman, yönetmenliğini Jane Campionın yaptığı, basrollerini Kate Winslet ve Harvey Keitelın paylastığı 1999 ABD yapımı 115 dakikalık film.

                                               

Moon tarikatı

Moon tarikatı, 1954 yılında Kuzey Koreden Güney Koreye kaçan rahip Sun Myung Moon tarafından kurulan, dünyada Moon liderliğinde bir teokrasi kurulmasını ve herkesin Korece konusmasını amaçlayan bir tarikattır. Ayrıca Birlesme Kilisesi olarak bili ...

                                               

Mormonluk

Mormonluk kavramı, Joseph Smith, Jr. tarafından 1830da ortaya çıkan Isa Mesihin Son Zaman Azizler Kilisesi ve Brigham Young ile günümüze kadar da devam eden bir dini yorumun, geleneksel ve kültürel unsurlarını içermektedir. Özellikle, Mormonluk, ...

                                               

Nuhilik

Nuhilik, Nuhun Evrensel Yasalarını ve kendi Ortodoks Yahudilik yorumlarını temel alan tektanrıcı Yahudi dinsel harekettir. Yahudi yasalarına göre, Yahudi olmayanların Yahudiliğe geçmesi zorunlu değildir ancak Nuhun yedi yasasına uymaları gerekir.

                                               

Order of Nine Angles

Order of Nine Angles, Birlesik Krallıkta bulunan, ancak dünyanın çesitli yerlerinde iliskili gruplarla birlikte seytani ve okült bir gruptur. 1960larda kurulduğu iddia edilmektedir, 1980lerin basında halk tarafından tanınacak kadar yükselerek Neo ...

                                               

PL Kyodan

PL Kyodan, veya Mükemmel Özgürlüğün Kilisesi Japon yeni din hareketi ile olusmus dinlerden biridir. 1924 yılında Tokuharu Miki tarafından kurulmustur. Miki, Zen Budizmine bağlı bir rahipti ve Budizm öğretilerini iyi bilirdi. Mükemmel Özgürlüğü Ki ...

                                               

Prabhat Ranjan Sarkar

Prabhat Ranjan Sarkar, Hint Guru, ruhani öğretmen, Ananda Marganın kurucusu, Tantra felsefesine ve uygulamasına yeni bir yorum getirip yenileyen filozof, besteci ve dilbilimci. Ruhsal ismiyle Shrii Anandamurti olarak bilinir. Yirminci yüzyıldaki ...

                                               

Telema

Telema, "istencini yap" fikri üzerine kurulu öğreti. Aleister Crowley tarafından gelistirilmistir. Öğretinin en önemli kaynağı, Aiwass adında bir varlık tarafından Crowleye yazdırılan The Book of the Law tir. Kitabın dili sembollerle doludur. Oku ...

                                               

Yehovanın Sahitleri

Yehovanın Sahitleri, binyılcı, restorasyoncu ve teslis karsıtı inanca sahip, ana akım Hristiyanlıktan ayrılan bir Hristiyan mezhebidir. Topluluk, kendisini bir Hristiyan mezhebi olarak değil, Hristiyanlıktan, Yahudilikten ve diğer dinlerden ayrı ...

                                               

Zuizm

Zuizm Izlandada resmî olarak kabul görmüs, kiliseler için toplanan vergilere muhalif olarak büyüyen neopagan dini bir harekettir. Zuizm dini antik Sümer tanrılarına bağlılığı benimser.

                                               

Doğaüstü

Doğaüstü veya tabiatüstü, doğa kanunlarının bilimsel anlayısının kapsamı dısında kalan tüm varlıkları, yerleri ve olayları kapsayan olgulardır. Buna melekler, tanrılar ve ruhlar gibi manevi varlıkları içeren gözlemlenebilir evreni asan varlık kat ...

                                               

Ezoterizm

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Çoğunlukla ezoterik yani ezoteriz ...

                                               

Adam Kadmon

Adam Kadmon Ibrani geleneğinde iki farklı anlamda kullanılan sembolik bir addır. Tasavvufda, mistisizmde, okültizmde, teozofide, kimi Doğu dinlerinde ve çesitli geleneklerde bulunan ve belirli bir ruhsal tekâmül hedefine varmıs mükemmel, ideal ya ...

                                               

Amenti

Amenti, Antik Mısır tradisyonlarında ölüm olayı ile bedenlerini terk eden ruhların çesitli ölüm-ötesi hallerini ve öte-âlem anlamını içeren bir terim olup, eski Mısır yazısında ünlü harfler kullanılmadığından günümüzde Amentet, Amentit biçiminde ...

                                               

Ankh

Ankh," T” harfinin üzerine oturtulmus küçük bir daireden ibaret bir, en yaygın Antik Mısır sembolüdür. Nilin anahtarı olarak da bilinir. Isis misterleri inisiyasyonunda kullanılan bu sembole birçok Mısır ilahının elinde rastlanmakla birlikte, en ...

                                               

Antoine Faivre

Antoine Faivre. Pariste École Pratique des Hautes Étudesün Din Bilimleri Bölümünde çalısmalar yapmakta olan Fransız ezoterizm arastırmacısı, akademisyenidir. Faivre halen CESNUR France kurumunun da baskanlığını yürütmektedir.

                                               

Bok böceği

Bok böceği veya pislik böceği, kısmen veya tamamen dıskıyla beslenen böceklerin ortak adıdır. Bu türlerin büyük çoğunluğu, kın kanatlılar Coleoptera takımında sınıflanan Scarabaeidae familyasının alt familyalarında Scarabaeinae ve Aphodiinaenin ü ...

                                               

Cehenneme inis

Dante’nin" Ilâhî Komedya” eserinde, kahramanı Irlandalı kesis Patrick olan" Patrizio’nun kuyusu” efsanesinde, çesitli tradisyonlarda, mitolojilerde ve kimi masallarda islenmis bir semboldür. Istıraplı deneyimler geçirmek üzere" yeraltına inis” ol ...

                                               

Daimon

Daimon, Batı dillerine sonradan" demon” biçiminde yerlesen, eski Yunanca’daki bir terim olup antikçağ’ın çesitli dönemlerinde farklı anlamlarda kullanılmıstır. Daimon teriminin kullanımına en çok Sokrat, Platon ve Platon’un takipçisi Ksenokrates’ ...

                                               

Düalite

Düalite, Türkçede" ikilik”," ikilem”," ikileme”," ikili denge” gibi çesitli biçimlerde kullanılmakta olup, doğadaki, evrendeki karsıtlık ve birbirini tamamlayıcılık ilkesini ifade eden genel bir terimdir. Okültizm ve ezoterizm literatüründe esas ...

                                               

Evridiki (mitoloji)

Evridiki, Yunan mitolojisinde, Orfe’nin kavusmak istediği sevgilisinin adıdır. Yunan mitolojisinde, Orfe’nin sevgilisi Evridiki hakkındaki öykü kısaca söyledir: Evridiki bir gün Aristaeus’tan kaçarken ayaklarına bir yılan dolanır. Sevgilisi bu yü ...

                                               

Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus, Antik Mısır metinleri üzerinde çalısan arastırmacılara göre, hem bir tanrının, yasamıs bir bilgenin hem de bir rahip sınıfının adıdır. Hermetizm fikrinin temel tası olan Hermetikayı yazmıstır.

                                               

Hulûl

Hulûl, cisimlesme ya da enkarnasyon, yaygın olarak Tanrının görünüs alanına çıkması, evren ve insanla bütünlesmesi anlamında kullanılmaktadır. Hint inançlarına göre Tanrı Visnu değisik dönemlerde değisik insanların sekline girer ve insanlara yol ...

                                               

Huna

Huna, 18.yy. sonlarından itibaren Hıristiyanlastırılan Hawaii’nin unutturulmus eski ezoterik tradisyonuna verilen addır. Hawaii yerlilerine göre, Huna, kendilerine, vaktiyle Büyük Okyanus’da yer alan, bir yıldız sisteminden gelenlerin yerlestiği ...

                                               

Isıkçılık

Isıkçılık / Isık Alevîliği son dönemlerde Alevîler arasında yaygınlasan, Alevî inanç ve tarihini alternatif bir sekilde algılayan bir hareketi imâ etmek amacıyla kullanılan bir terimdir.

                                               

Inisiyasyon

Inisiyasyon kimi ansiklopedilerde bireyin spiritüel gelisimi için, spiritüel tesir’i alıp aktarabilen bir üstadın sert ve sürekli kontrolü altında, bir düzen ve disiplin içinde, sınavlara dayalı tarzda, metotlu olarak eğitimi seklinde tanımlanmak ...

                                               

Kurtulus (mitoloji)

Kurtulus, bazı dinlerde, öğretilerde, Mistisizmde, Iç Simyada, Teozofide, Ezoterizmde ve mitolojilerde farklı öğeler ve değisik adlarla ifade edilmis bir kavramdır. Az çok farklı biçimlerde ve farklı adlarla ifade edilmis olmakla birlikte, bu kav ...

                                               

Manu

Manu, Sanskrit dilinde" düsünmek” anlamına gelen" man” sözcüğünden türetilmis olup, sözcük anlamıyla" insan” anlamına gelen ve farklı tradisyonlarda farklı anlamlarda kullanılan bir terimdir. Manu’dan Hint tradisyonlarında hem yasa koyucu olarak, ...

                                               

Misterler

Misterler Sözcük anlamıyla "esrarengiz sırlar" ya da "gizemler" anlamına gelmekte olup, eski inisiyasyonlarda yalnızca inisiyelerin bilebileceği ilahi hakikatleri ifade etmek üzere kullanılırdı. Sözcük eski Yunanca’daki" kapamak” anlamına gelen" ...

                                               

Monas Hieroglyphica

Monas Hieroglyphica 1564te John Dee tarafından, kendi tasarımı olan bir glifin kapsamlı bir Kabalistik yorumu olan bu Hermetik eser, tüm yaratılısın mistik birliğini ifade etmek için yazıldı. Aynı zamanda kendi olusturduğu ezoterik sembolün de ad ...

                                               

Narkissos

Narkissos, Yunan mitolojisinde bir kahraman. Kendine âsık olanlara aldırmayıp, onları karsılıksız bırakan ve çok güzel bir peri kızı olan Ekho, bir gün avlanan bir avcı görür. Narkissos adındaki bu avcı çok yakısıklıdır. Ekho bu genç avcıya ilk g ...

                                               

Orfeus

Orfe, kimilerince gerçekten yasamamıs efsanevi bir isim veya mitolojik bir sair olarak görülmesine karsın, ezoterizmde, Antik Yunana bilgeliği Pisagor ve Platon’dan önce getirmis, en büyük inisiyelerden biri olarak kabul edilir.

                                               

Osiris dini

Osiris dini, yitik efsanevi kıta Atlantis’ten Mısır’a getirilmis olduğu ileri sürülen bir öğreti ya da tek tanrılı bir dindir. Terim ilk kez ünlü Mu arastırmacısı James Churchward tarafından kullanılmıstır.

                                               

Pisagor inisiyasyonu

Pisagor inisiyasyonunda adayların geçirdiği sınavlar, ölümle sonuçlanabilen Mısır inisiyasyonundakilere kıyasla daha yumusatılmıs sınavlar olarak bilinirler. Bu sınavlardan ilki içinde hayaletlerin dolastığına inanılan bir mağarada geceyi tek bas ...

                                               

Psikostazi

Terim psikhe ve statis tartılma sözcüklerinden türetilmistir. Ölüm olayı ile bedenini terk edenlerin yargılanması olan psikostaziye, ölümden sonraki vicdani hesaplasma olgusunun sembolik öğelerle anlatımı da denilebilir.

                                               

Sion Tarikatı

Sion Tarikatı, çesitli komplo teorilerinde adı geçen, bin yıllık olduğu iddia edilen, gizli politik ve dini örgüt. Yakın dönemde Dan Brownun Da Vinci Sifresi kitabıyla tekrar gündeme gelmistir.

                                               

Tarot

Tarot, Ortaçağın sonlarına doğru ortaya çıkmıs, 78 karttan olusan bir oyun kartı destesidir. Zamanla psikolojik destek amaçlı olarak kullanılmaya baslamıs ve günümüzde kehanet ve fal ile güncelliğini korumustur. Geleneksel olarak Tarot 22 adet bü ...

                                               

Uyanıs

Uyanıs sözcüğü sözcük anlamıyla, bilindiği gibi, uyku halinden uyanıklık haline geçisi belirtir. Uyanısın belirgin özellikleri, gözleri kapalı durumdaki, bilinci yerinde olmayan kisinin bilincinin yerine gelmesi ve gözlerini açmasıdır.

                                               

Vitriol

Vitriol bir simya terimidir. Latince’de 7 sözcükten olusan" Visita Interiora Terræ Rectificando Invenies Occultum Lapidem” cümlesindeki sözcüklerin bas harflerinin birlestirilmesiyle olusturulmus sembolik bir ifadedir. Bu cümle Türkçeye" Dünyanın ...

                                               

Yeraltı (mitoloji)

Yeraltı kavramına fiziksel alem, aracı alem ve kutsal alem seklinde üç alem anlayısını esas alan Samanizm’in yanı sıra Maya, Grek, Kelt, Tibet, Fin, Lapon, Estonya inançlarında da rastlanır. Köken olarak yeraltı kavramının diğer tradisyonlara Asy ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →