ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 495                                               

Hough dönüsümü

Paul Hough tarafından patenti alınmıs ve sonrasında Richard Duda ve Peter Hart tarafından gelistirilmis olan Hough Dönüsümü, görüntülerdeki doğru ve daireleri tespit etmeyi kolaylastıran, bilgisayarda görme ve görüntü isleme alanlarında kullanıla ...

                                               

Kriptografik algoritmalar

Modası geçmis kriptografik metotlar algoritmanın gizliliğine dayanmaktadır fakat günümüzde bu metotlar ihtiyaçları karsılayamadıkları için anahtar bazlı sifreleme sistemine geçilmistir. Modern algoritmalarda kullanılan sifreleme ve çözme metoduna ...

                                               

Pivot eleman

Pivot ya da pivot element algoritmaların bir matris, dizi veya bir tür sonlu küme içinden, bir hesaplamada kullanılmak üzere seçtiği ilk elemandır. Matris algoritmaları için pivotun en azından sıfırdan farklı olması istenir ve genellikle sıfırdan ...

                                               

Sayfa yer değistirme algoritması

Bilgisayar isletim sistemlerinde sayfa yer değistirme algoritması, bellek yöneticisinin yeni bir sayfaya yer açmak için, hangi sayfayı dısarı alacağına karar veren algoritmadır.

                                               

Sekiz vezir bulmacası

8 Vezir Bulmacası, 8x8lik bir satranç tahtasına 8 adet vezirin hiçbiri olağan vezir hamleleriyle birbirini alamayacak biçimde yerlestirmesi sorunudur. Her bir vezirin konumunun diğer bir vezire saldırmasına engel olması için hiçbir vezir baska bi ...

                                               

Sezgisel analiz

Sezgisel analiz ya da heuristik az bilgi ve az zaman ile doğruluğu kesin olmayan ama çoğu kez mümkün görünen bir takım cevaplar olusturmaya yardımcı olan bir islemidir. En meshur sezgisel analiz, deneme yanılma yöntemidir. Heuristik yaklasımlar t ...

                                               

Tasırma algoritması

Tasırma algoritması, çok boyutlu dizide baska bir alana bağlı olup olmadığına karar veren algoritmadır. Boyama programlarında, mayın tarlası oyununda kullanımı vardır. Sözde kod Tasırma algoritması: 1. Eğer düğümün rengi hedef-renge esit değilse ...

                                               

Hesaplamalı model

Hesaplamalı model, karmasık sistemlerin davranısını matematik, fizik ve bilgisayar bilimleri kullanarak simüle etmek ve incelemek için bilgisayarların kullanılmasıdır. Hesaplamalı bir model, üzerinde çalısılan sistemi karakterize eden çok sayıda ...

                                               

Hesaplanabilirlik teorisi

Teorik bilisim biliminde ve matematikte hesaplanabilirlik teorisi, belirli bir hesap modeline ait soruların uygun bir komut silsilesi ile ne kadar verimli bir sekilde çözülebileceğiyle ilgilenen daldır. Alan, üç yan ana dala ayrılmaktatır. Otomat ...

                                               

Otomat teorisi

Otomat teorisi ve bu makineleri kullanarak hesaplama problemlerinin çözülebilmesini arastıran daldır. Bu soyut makinelere otomat denir. Otomat kelimesinin kökeni Yunanca "Grekçe: αὐτόματα kelimesi olup "kendi kendine hareket eden" demektir. Biçim ...

                                               

Yuvarlama

Yuvarlama, bir sayıyı daha kısa ve basit olan en yakın sayıyla değistirmektir. 23.4476 doları.45 dolar ile, 312/937 kesrini 1/3 ile veya π sayısını 3 ile değistirmek örnek olarak verilebilir. Yuvarlama günlük hayatta daha doğru değer elde etmekte ...

                                               

Aritmetik mantık birimi

Aritmetik Mantık Birimi aritmetik ve mantık islemlerini gerçeklestiren bir dijital devredir. AMB en basit islemi gerçeklestiren mikro denetleyiciden, en karmasık mikroislemciye sahip bir bilgisayara kadar tüm islemcilerin yapıtasıdır. Modern bilg ...

                                               

Aritmetik tasma

Mantık devrelerinde tasma, devrenin sağladığı bit alanının islem sonucunda ortaya çıkan verinin elde bulunan saklama alanına sığmaması durumunda olur.

                                               

BCD kodu

BCD kodu, bilgisayar ve elektronik sistemlerinde onluk tabandaki sayıların ikilik tabana dönüstürülmesi için kullanılan sayısal kodlama metodudur. Bu dönüstürme islemi yapılırken öncelikle sayının her bir basamağı tek ikilik tabana çevrilir ve ar ...

                                               

Hamming kodu

Telekomünikasyonda, ismini yaratıcısı Richard Hamming’den alan, doğrusal hata düzelten bir koddur. Hamming Kodu tek bitlik hataları saptayıp düzeltebilir. Veya aynı kod bir veya iki bitlik hataları saptamak üzere kullanılabilir. Buna karsın, basi ...

                                               

IEEE 754

IEEE Kayan Nokta Aritmetiği Standardı kayan noktalı sayıların gösteriminde en çok kullanılan standarttır. Ikilik sistemdeki sayılar bilimsel gösterim ile gösterildikten sonra isaret, üst ve anlamlı kısımdan olusan üç parça seklinde ifade edilebil ...

                                               

Ikinin tümleyeni

Bir ikili sayının ikiye tümleyeni nin alınması, yani ikiye tümlenmesi, kendisinden büyük ve 2nin tam sayı üssü olan en küçük tam sayıdan çıkarılması ile gerçeklestirilir. Elde edilen sayının ikili sayı aritmetiğinde orijinal sayının eksi isaretli ...

                                               

Isaretli sıfır

Isaretli sıfır, önünde artı ve eksi isaretleri olan sıfırdır. Aritmetikte özel durumlar hariç 0 isaretsizdir. Bununla birlikte Bilisimdeki isaretli sayı temsilleri gibi bazı uygulamalarda, isaretli sıfır kullanılır. Burada pozitif sıfır ile negat ...

                                               

Kayan nokta

Kayan noktalı sayılar gerçel sayıların bilgisayar ortamındaki gösterim sekillerinden biridir. Gerçek dünyada sayılar sonsuza kadar giderken, bilgisayar ortamında bilgisayar donanımının getirdiği sınırlamalardan dolayı bütün sayıların gösterilmesi ...

                                               

On altılı sayı sistemi

Heksadesimal, 16 tabanlı sayı sistemidir. Hxx bilgisayar belleğindeki 8 bitlik baytları göstermek için kullanılan bir kestirme yoldur. Bu sayı sistemine "16 tabanlı sayı sistemi" denilmesinin nedeni, 16 tane sembolden olusmasıdır. Sembollerden 10 ...

                                               

Tek duyarlıklı kayan noktalı sayı biçimi

Tek duyarlıklı kayan nokta biçimi, bilgisayar belleğinde 4 bayt kullanan ve kayan nokta kullanarak genis bir dinamik değer aralığını temsil eden bir bilgisayar numarası biçimidir. IEEE 754-2008de 32-bit taban-2 formatına resmen binary32 denir. IE ...

                                               

Üçlü sayı sistemi

Üçlü sayı sistemi, sayıların 3 tabanında yazılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla tüm sayılar 0, 1 ve 2 rakamları kullanılarak ifade edilirler.

                                               

Sıralı mantık

Dijital Devre teorisinde," Sıralı Mantık” devrenin çıktılarının sadece su anki durumuna değil, aynı zamanda geçmisteki Dijital Sinyal girdilerine de bağlı olduğu mantık devresi yapısıdır. Sıralı mantık devreleri kombinasyonel mantık devrelerinin ...

                                               

Asal çarpanlara ayırma

Sayı teorisinde, asal çarpanlara ayırma bir bilesik sayının, çarpıldıklarında yine aynı sayıyı verecek sekilde, bir ve kendisi dısındaki bölenlerine ayrılmasıdır. Sayılar çok büyük olduğunda, kuantum olmayan hızlı bir algoritma bilinmemektedir. 2 ...

                                               

Ayrık logaritma

Matematikte, özellikle soyut cebir ve uygulamalarında, ayrık logaritma, genel logaritmanın grup kuramındaki karsılığıdır. Genel olarak bakıldığında, log a ifadesi, a x = b ifadesinin gerçel sayılar kümesi içindeki çözümlerine karsılık gelir. Benz ...

                                               

3SAT-KLIK indirgemesi

3SAT ve KLIK problemleri, Turing makinasından polinom zamanda kararlastırılabilen NP problemleri arasında yer alır. Bu problemlerin birbirinin cinsine çevrilmesine indirgeme denilir.

                                               

Alt küme toplamı problemi

Bilgisayar bilimlerinde, alt küme toplamı problemi karmasıklık kuramında ve kriptografide önemli yeri olan bir problemdir. Karmasıklık kuramında, problemin tanımı ve açıklaması basit ve anlasılır olduğundan NP-Complete sınıfında yer alan probleml ...

                                               

Büyük O gösterimi

Büyük O gösterimi matematiksel bir gösterim olup islevlerin asimptotik davranıslarını tarif etmek için kullanılır. Daha açık sekilde anlatmak gerekirse, bir islevin büyümesinin asimptotik üst sınırını daha basit baska bir islev cinsinden tanımlan ...

                                               

Clique NP-Tamdır.

Ifadenin ispatına geçmeden önce izleyeceğimiz yoldan kısaca bahsedelim. Clique probleminin NP olduğunu biliyoruz ve ispatımızda bunu böyle kabul etmekteyiz. Geriye NP-Tam probleminin Clique problemine indirgenebildiğini göstermek kalıyor. Bunu da ...

                                               

Cook-Levin teoremi

Teoremin ispatına geçmeden önce teoremin çıkıs noktası üzerinde duralım. Polinom zamanda kararlastırılan problemP sınıfı problemleri ile polinom zamanda doğrulanabilen problem NP sınıfı problemleri sınıflarının birbirine denk olup olmadığı güncel ...

                                               

Hamilton yolu

Hamilton Yolu, yönlü veya yönsüz bir grafikte Hamilton yolu veya Hamilton devresinin olup olmadığının kararının verilmesinin problemidir. Yönlü ve yönsüz hamilton devresi problemi Karp’ın 21 NP-tam probleminden ikisidir. Garey ve Johnson, 1974 se ...

                                               

Lineer zaman

Lineer zaman da çalısan bir algoritma, bir Turing makinesinin girisin uzunluğunun en fazla n katı tane adımda çözebildiği bir problemdir. Lineer zaman, polinomsal zamanın bir alt kümesidir. Örneğin, iki kelimenin birbirinin tersi olup olmadığını ...

                                               

NP (karmasıklık)

NP, belirsiz Turing Makinesi ile çokterimli zamanda çözülebilen karar problemlerini içeren karmasıklık sınıfıdır. Bu sınıftaki problemler belirli Turing Makinesi ile çokterimli zamanda doğrulanabilirler ve bu sekilde doğrulanabilen her problem NP ...

                                               

Post Karsılık Problemi

Post Karsılık Problemi, 1946 yılında Emil Leon Post tarafından ortaya atılan Automatanın kararlastırılamazlık problemlerinden birisidir. Güncel matematik ve teorik bilgisayar bilimleri ile bir PCP örneğinin çözümü olup olmadığına karar verecek bi ...

                                               

TQBF Problemi

Boolean Formülü içerisinde; boolean değiskenleri, sabitler {0.1} ve islemler { ∧ {\displaystyle \land }, ∨ {\displaystyle \lor }, ¬ {\displaystyle \lnot } } içeren formüllerdir. Bu formüller, ∀ {\displaystyle \forall } ve ∃ {\displaystyle \exists ...

                                               

Anlamsal güvenlik

Anlamsal güvenlik bir açık anahtarlı sifreleme sistemindeki güvenliği tanımlamak için sık kullanılan bir ifadedir. Bir sifreleme sisteminin anlamsal olarak güvenli olması için, hesaplama yetenekleri sınırlı olan bir saldırganın, elinde sadece sif ...

                                               

Probabilistik sifreleme

Probabilistik kriptosistem sifreleme algoritması içinde rastgeleselliğin kullanımıdır böylece aynı mesaj birçok kez sifrelendiğinde genel olarak farklı sifreli metinler üretecektir. Probabilistik sifreleme terimi tipik olarak açık anahtar sifrele ...

                                               

Sıfır bilgi ispatı

Sıfır bilgi ispatı, bilgisayar bilimlerinde veri güvenliği alanında kullanılan algoritmanın temel prensibi "bildiğiniz bilgiyi bir baskasına, bilgiyi ona vermeden ispat etmektir. Bilginizi ispat etme yönteminiz genel olarak ideal bir kriptografik ...

                                               

Yarı asal

Sayı kuramında yarı asal sayılar, iki tane asal sayının çarpımı seklinde yazılabilen pozitif tam sayılardır. Dolayısıyla ya bir asal sayının karesidirler ya da dört tane farklı pozitif böleni vardır. Dört tane pozitif böleni olan sayılar, yarı as ...

                                               

Turing makinesi

Karmasık hesapların belirli bir düzenek tarafından yapılıp yapılamayacağı, 20. yüzyılın baslarında büyük bir tartısma konusu olmustu. Öteden beri el ile veya zihinden yapılan hesaplamalar çok zaman almakla birlikte, birçok hatayı da beraberinde g ...

                                               

Belirlenimsiz Turing makinesi

Belirlenimsiz Turing makinesi, bulunduğu durumdan sonraki durum için birden fazla seçenek Turing makinasıdır. Makina asağıdaki bilesenlerden olusur: Seritleri okumak için kafalar Geçis tablosunu ve Turing makinesinin o anki durumunu içeren bir iç ...

                                               

Kâhinli Turing makinesi

Kâhinli Turing makinesi, klasik Turing makinesi ile aynı temelleri kullanarak çalısır: Bir veya birkaç serit Geçis tablosunu ve Turing makinesinin o anki durumunu içeren bir iç mantık Seritleri okumak için kafalar Öte yandan, kâhinli Turing makin ...

                                               

Veritabanı teorisi

Veritabanı kuramı, veritabanları ve veritabanı yönetim sistemlerine iliskin arastırma ve çalısmalar bütününün genel adıdır. Kuramsal veri yönetimi; sorgu dilleri, sorguların berimsel karmasıklığı ve ifade gücü, sonlu model kuramı, veritabanı tasa ...

                                               

Kademecilik

Evrimin görülebilir, farkına varılabilir değisimler üretmesi için gereken süre insan ömrüne oranla çok uzundur. Bu uzunluktan dolayı, pek çok bilimsel süreçte yaptığının aksine evrime doğrudan tanıklık edemeyen insanoğlu, evrimin ne hızla gerçekl ...

                                               

Avusturya Okulu

Avusturya Okulu, aynı zamanda Viyana Okulu veya Psikolojik Okul olarak da bilinir, katı metodolojik bireyciliğe bağlılığı savunan ekonomik düsünce okuludur. Avusturya Okulu insan eylemlerinin temel ilkelerinden yola çıkarak bir ekonomik teori kur ...

                                               

Ludwig von Mises

Ludwig Heinrich Edler von Mises modern liberteryenizm hareketinde büyük etkisi olmus Avusturyalı eski ekonomist, tarihçi, filozof ve yazardır. Carl Mengerin etkisinde kalarak Avusturya Okulunun temsilcileri arasında yer aldı.

                                               

Artı değer

Artı-değer kavramı Markstan önce kesfedilmis ve zaten kullanılan bir kavramdır. Genel anlamda, gerekli-zorunlu olandan daha fazlasının üretilmesi anlamındadır. Klasik iktisatçılar olarak bilinen Adam Smith ve David Ricardo gibi isimlerde bu kavra ...

                                               

Ekonomik değer

Ekonomik değer ya da Iktisadî Değer, bir iktisadi ajana bir mal ya da hizmet ile sağlanan faydanın ölçümüdür. Genellikle para birimine bağlı olarak ölçülmektedir ve su kapsamda yorumlanmaktadır:" Özgün bir aktörün mal ve hizmet için ödemek isteye ...

                                               

Kıtlık (ekonomi)

Iktisadi kıtlık ya da ekonomik kıtlık kâr amaçlı ekonomik sistem tarafından kar elde etmek amacıyla kasıtlı olarak yaratılan ve bir toplumun sahip olduğu üretim kaynaklarının, mevcut teknolojik gelismislik düzeyiyle isletilmesi ile ulasılan üreti ...

                                               

Z Teorisi

Z Teorisi, Japon ekonomist William Ouchi tarafından gelistirilmis olan bir kuram. Neoklasik akımlar içerisinde olusturulan X ve Y Kuramına alternatif olarak ortaya koyulmustur." Z” Teorisinin isimi de buradan kaynaklanmaktadır.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →