ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 498                                               

Silo

Silo, Tanahta Tekvin 49:10da adı geçen, Yakupun oğlu Yehudayı kutsayısıyla ilgili bir figürdür. Yakup, Silo gelene kadar Krallık asası Yahudanın elinden çıkmayacak." demistir. Bu cümle farklı zamanlarda farklı sekillerde tercüme edilmis ve Kitab- ...

                                               

Tesniye Kodu

Tesniye Kodu, akademisyenler tarafından Tesniyede geçen kanun kodlarına verilen isimdir. Dini törenlerden arınma ayinine, toplum ve suç kanunlarından savas yönetimine kadar çesitli yasaları içerir. Çıkıs 20-23te bulunan Ahit Kodu gibi, Tevratın b ...

                                               

Tesniyeci

Tesniyeci kaynak, ya da kısaca D, Belgesel hipotez e göre Torayı olusturan dört kaynaktan biridir. Bu kaynak, Torada Tesniye kitabıyla sınırlıdır fakat benzer tema ve dil Tanahın Yesu, Hakimler, Samuel ve Krallar kitaplarında da kullanılmaktadır. ...

                                               

Yahvist

Yahvist ya da kısaca J, Belgesel hipotez e göre Torayı olusturan dört ana kaynaktan biridir. Kaynakların en eskisi olup Tekvinin yarısına yakınını, Çıkısın ilk yarısını ve Sayıların bazı kısımlarını olusturur. Jde Tanrı insansı olarak anlatılıp i ...

                                               

Anderson-Darling sınaması

Anderson-Darling sınaması, istatistik bilim dalında, bir parametrik olmayan istatistik sınaması olup örneklem verilerinin belirli bir olasılık dağılımı gösterip göstermediğini sınamak için, yani uygunluk iyiliği sınaması için, kullanılmaktadır. B ...

                                               

DAgostinonun K-kare sınaması

Istatistik bilim dalında DAgostinonun K 2 sınaması normal dağılımdan ayrılmayı ölçmek için kullanılan bir uygulama iyiliği ölçüsüdür. Örneklem basıklık ve çarpıklık ölçülerinin dönüsümlerinden elde edilmistir. K 2 istatistiği söyle elde edilir: n ...

                                               

Friedman sıralamalı iki yönlü varyans analizi

Istatistik bilim dalı içinde Friedman sıralamalı iki-yönlü varyans analizi sonradan çok tanınmıs bir iktisatçı olan Amerikan Milton Friedman tarafından ortaya atılan bir parametrik olmayan istatistik sınamasıdır. Bu sınama için veriler k sayıda b ...

                                               

Kolmogorov-Smirnov sınaması

Istatistik bilim dalında, Kolmogorov-Smirnov sınaması parametrik olmayan istatistik olup iki değisik problem için hipotez sınaması olarak kullanılır: Iki örneklem K-S sınaması: Hedef, verilmis iki tane değisik deneysel olasılık dağılımı gösteren ...

                                               

Normallik sınamaları

Istatistik biliminde normallik sınamaları bir seri parametrik olmayan istatistik sınamalar çesitidir. Normallik sınamalarının amacı verilmis bir veri dizisinin normal dağılıma uygunluk iyiliği nin incelenmesidir. Bir sıra parametrik olmayan sınam ...

                                               

Friedemann Schulz von Thun

Friedemann Schulz von Thun Alman psikolog. 2009 yılındaki emekliliğine kadar Hamburg Üniversitesinde ders veren biliminsanı, insanarası iliskileri ve iletisim hakkında yazdığı çalısmaları ile bilinmektedir. Friedemann Schulz von Thun, Türkçeye dö ...

                                               

Bayesci istatistik

Bayesci istatistik, Bayesyen istatistik veya Bayesgil istatistik, olasılığın bir olaya olan inancın bir derecesini ifade ettiği Bayesci olasılık yorumuna dayanan istatistik alanındaki bir teoridir. Inanç derecesi, önceki deneylerin sonuçları gibi ...

                                               

Göreceli olasılıklar oranı

Göreceli olasılıklar oranı veya tahmini rölatif risk veya, yaygınca kullanılan Ingilizce karsılığıyla odds ratio ", etki büyüklüğünün bir ölçüsüdür, Bayes istatistiğinde ve lojistik regresyonda özellikle önemlidir. Bir olayın bir grup için olasıl ...

                                               

Naive Bayes sınıflandırıcısı

Naïve Bayes sınıflandırıcı, örüntü tanıma problemine ilk bakısta oldukça kısıtlayıcı görülen bir önerme ile kullanılabilen olasılıksal bir yaklasımdır. Bu önerme, örüntü tanımada kullanılacak her bir tanımlayıcı öznitelik ya da parametrenin istat ...

                                               

Zincir kuralı (istatistik)

Olasılık teorisinde, zincir kuralı, yalnızca kosullu olasılıkları kullanarak bir rassal değiskenler kümesinin ortak dağılımının herhangi bir üyesinin hesaplanmasına izin verir. Kural, kosullu olasılıklar açısından bir olasılık dağılımını tanımlay ...

                                               

F-testi

F-testi istatistik bilimi içinde bir sıra değisik problemlerde kullanılan parameterik çıkarımsal sınama yöntemidir. F-testi sıfır hipotezine göre gerçekte bir F-dağılımı gösteren sınama istatistiği bulunduğu kabul edilen hallerde, herhangi bir is ...

                                               

Ki-kare testi

Ki-kare testi veya χ² testi istatistik bilimi içinde bir sıra değisik problemlerde kullanılan bazıları parametrik olmayan sınama ve diğerleri parametrik sınama yöntemidir. Bu çesit istatistiksel sınamalarda test istatistiği için "örnekleme dağılı ...

                                               

P değeri

Istatistikte, p değeri, bir istatistiksel modele bağlı olarak gözlemlenen örneklem sonuçlarının ne kadar asırı olduğunu ölçmek için kullanılan bir fonksiyondur. P değeri ile yapılan istatistiksel hipotez testleri sosyal bilimlerin ve doğa bilimle ...

                                               

Markov zinciri

Matematikte, Markov Zinciri, Markov özelliğine sahip bir stokastik süreçtir. Markov özelliğine sahip olmak, mevcut durum verildiğinde, gelecek durumların geçmis durumlardan bağımsız olması anlamına gelir. Bir baska deyisle, mevcut durumun açıklam ...

                                               

Aralık tahmini

Istatistik ana bilim dalında, aralık tahmini örneklem verisi kullanarak bir değeri bilinmeyen anakütle parametresi için mümkün bulunan değerleri bir aralık halinde hesaplama islemidir. Tahmin aralığı için kestirim aralığı terimi de kullanılmaktad ...

                                               

Slutsky teoremi

Olasılık teorisinde Slutsky teoremi, reel sayıların yakınsak dizileri için olan cebirsel islemlerin bazı özelliklerini rassal değiskenler dizileri için genisletir. Teorem bu adı Eugen Slutskyden sonra almıstır.

                                               

Pareto ilkesi

Pareto ilkesi, çoğu olay için, etkilerin kabaca %80inin etkenlerin %20sinden kaynaklandığını belirtir. Is yönetimi düsünürü Joseph Juran bu ilkeyi önermis ve Italyadaki arazilerin yaklasık %80inin, nüfusun %20sine ait olduğunu gözleyen Italyan ek ...

                                               

Katastrofizm

Katastrofizm veya kıyamet kuramı, paleontolojiyi büyük oranda gelistiren Fransız anatomist Georges Cuvier tarafından ileri sürülen ve katmanlar arasındaki her bir sınırın, zaman olarak, sel baskınları ve kuraklık gibi felaketlere karsılık geldiği ...

                                               

Georges Cuvier

Aydınlanma çağında doğa bilimlerine büyük oranda katkı sağlamıs bu ünlü zoolog 1769da o dönemler Württemberg dükalığına bağlı olan Montbéliart kasabasında doğmustur. Fakir bir ailede büyüyen Cuvier, bebek yasta ölen abisi nedeniyle ailesi tarafın ...

                                               

Levha tektoniği

Levha hareketleri veya levha tektoniği, en genis anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi arastıran jeoloji dalıdır. Tektonik Yunanca tekton dan, yapısal jeoloji ile yakından ilgili fakat ondan farklı bir jeoloji disiplinidir. Ya ...

                                               

Dünyanın geleceği

Dünyanın geleceği konusunda birçok uzun vadeli etmenin muhtelif etkilerine dayanarak biyolojik ve jeolojik çıkarımlar yapılabilir. Bu etmenler Dünya yüzeyindeki kimyayı, gezegenin iç soğuma oranını, Günes Sistemindeki diğer nesnelerle yerçekimi e ...

                                               

Guyot

Guyot, deniz yüzeyinden ~200 m asağıda, tabanından ise en az 900 m yükseklikte bulunan eski volkanik adalara guyot veya masa dağı denilmektedir. Guyot adını Princeton Üniversitesinin ilk jeoloji profesörü olan Isviçreli-Amerikan Arnold Henry Guyo ...

                                               

Hidrotermal baca

Dünya ergimis magma yapısı gereği sürekli hareket halindedir. Kıtalar adeta ergimis magma üzerinde yüzercesine hareket ederler. Ayrıca okyanus tabanlarında da yerin altından gelen bu yüksek basıncın etkisiyle uzun yarıklar boylu boyunca uzanırlar ...

                                               

Kalkan (jeoloji)

Kalkan, siddetli kıvrımlanmıs, kırılmıs ve baskalasmıs, litosferin en yaslı kayaçlarının bulunduğu yerkabuğu parçalarıdır. Magmatik kayalarca kesilmis az eğimli, dom benzeri yükselmis platolar halindedir. Genellikle kıtaların birlesme ve yıpranma ...

                                               

Kerguelen Yaylası

Kerguelen Yaylası veya Kerguelen Platosu Güney Hint Okyanusunda bir okyanus platosu ve büyük volkanik il. Aynı zamanda bir mikrokıta ve batık kıta. Avustralyanın 3.000 kilometre güneybatısında yatmakta olan bu batık kıta yaklasık 3 Japonya büyükl ...

                                               

Kıta Kayması Teorisi

Kıta Kayması Teorisi, 1912de Alman meteorolog Alfred Wegener tarafından ortaya konulmus olan ve kıtaların hareket halinde olduğunu ve bugünkü durumunu böylece aldığını öne süren bir teoridir. Kıta kayması, kıtaların birbirlerine ve okyanus havzal ...

                                               

Kıtasal çarpısma

Kıtasal çarpısma Dünyanın yakınsak sınırlarında meydana gelen bir levha tektoniğidir. Kıtasal çarpısma yitim zonu üzerinde olan bir olaydır, bu çarpısma süreci boyunca yitim bölgesi yok edilir, Ve bu sayede dağlar olusur, iki kıta bir araya gelir ...

                                               

Manto konveksiyonu

Manto konveksiyon gezegenin içinden yüzeyine ısı tasıyan konveksiyonu akimlarinin sebep olduğu dünyanın katı silikat örtüsünün çok yavas sürünen hareketidir. Dünyanın yüzey litosferi astenosferin üstüne biniyor ve ikisi üst manto bilesenlerini ol ...

                                               

Mohorovičić süreksizliği

Mohorovičić süreksizliği genellikle Moho olarak adlandırılır, Dünyanın kabuğu ve manto arasındaki sınırdır. Değisen kaya yoğunluklarından geçerken sismolojik dalgaların hızındaki belirgin değisiklikle tanımlanır. Moho neredeyse tamamen litosfer i ...

                                               

Okyanus çukurlukları

Derin okyanus çukurları, binlerce km uzunluğunda dar alanlardır ve okyanusların en derin kesimlerini olustururlar. Bunlara denizaltı vadileri de denir. Hendeklerin çoğu Pasifik Okyanusu’nda yer alır ve bazılarının derinliği 10.000 m’yi geçer. Örn ...

                                               

Okyanusal kabuk

Okyanus tabanlarında magmadan gelen malzemenin katılasması ile olusan kabuk. Okyanusal kabuk dünyanın bir parçası olan litosfer kabuğunun üzerinde bulunan okyanus havzalarıdır. Mafik kayaçlardan ya da demir ve magnezyum açısından zengin olan sima ...

                                               

Pangea

Pangaea ya da Pangea, Paleozoik zaman sonları ile Mezozoik zaman baslarında var olmus dördüncü ve son süperkıtadır. Yaklasık 300 milyon yıl önce daha önceki erken kıta parçalarından toplanarak bir araya geldi ve yaklasık 175 milyon yıl önce ayrıl ...

                                               

Pasif kıta kenarı

Pasif kıta kenarı yakınsama sahsı olmayan, diğer bir deyisle, yakınsayan levha sınırına karsılık gelmeyen kıta kenarı. Burada kıtasal levhadan okyanusal levhaya normal, tedrici bir geçis bulunur. Pasif kıta kenarı levha sınırı değil okyanusal kab ...

                                               

Transform fay

Bir transform fay veya transform fay sınırı, hareketin ağırlıklı olarak yatay olduğu bir plaka sınırı boyunca süregelen bir faydır. Baska bir plaka sınırına, bir dönüsüme, yayılma sırtına veya bir batma bölgesine bağlandığı yerde aniden sona erer ...

                                               

Yakınlasan levha sınırları

Yakınsak bir sınır Dünya üzerinde iki veya daha fazla litosfer plakasının çarpıstığı bir alandır. Bir plaka sonunda diğerinin altına kayar ve batma olarak bilinen bir isleme neden olur. Batırma bölgesi, Wadati – Benioff bölgesi adı verilen birçok ...

                                               

Yitim zonu

Yitim zonu, bir plakanın diğerinin altında hareket ettiği ve mantoda yüksek yerçekimi potansiyel enerjisi nedeniyle batmaya zorlandığı tektonik plakaların konverjan sınırlarında gerçeklesen jeolojik bir süreçtir. Bu islemin gerçeklestiği bölgeler ...

                                               

AdS/CFT iletisimi

Teorik fizikte anti- de Sitter/ konformal alan teorisi yazısması iki çesit fiziksel teori arasındaki tahmini iliskidir. Bir tarafta kuantum yerçekimi teorilerinde kullanılan ve M- teorisi veya sicim teorisi ile formülize edilen anti-de Sitter uza ...

                                               

Atesten set paradoksu

Kategori:Fizik teoremleri Atesten set paradoksu, kara deliklerin kuantum yapısını anlama yolunda gün yüzüne çıkmıstır. Ahmed Almheiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski ve James Sullynin kısaca AMPS 13 Temmuz, 2012 tarihinde arXiv22 Subat 2011 tar ...

                                               

Gravitino

F. Takayama and M. Yamaguchi, Phys. Lett. B 485 Genel görelilik ve Süpersimetri teorilerinin birlestirilmesi ile süper kütleçekimi olusmustur. Gravitino, graviton denilen varsayılmıs parçacığın, süper simetrideki kalibretik Fermiyonudur. Bu parça ...

                                               

Graviton

Günümüze kadar varlığı kanıtlanamamıs, kütleçekim kuvvetini ilettiği varsayılan, sanal bir parçacıktır. Einsteinın Genel Görelilik teorisinin önemli bir parçasıdır. Gravitonun varlığı etkileri sayesinde bilinmektedir fakat onu ölçmek ya da gözlem ...

                                               

Wheeler-DeWitt denklemi

Wheeler–DeWitt denklemi bir alan denklemidir. Kuantum kütleçekimi kuramına bir adım niteliğinde olan kuantum mekaniği ve genel göreliliğin fikirlerini matematiksel olarak birlestirme yönündeki kuramsal çabaların bir parçasıdır. Bu yaklasımda zama ...

                                               

Dilaton

CGHS model Dilaton, Parçacık fiziğinde, hacimleri ve boyutları değismeye uygun ya da ekstra boyutlu teorilerde, varlığı kabul edilen bir parçacıktır. Örneğin,Kaluza-Klein Teorisinde, teoriyi kendi uzay zaman boyutlarına göre değistirme isleminde ...

                                               

M teorisi

Ingilizcedeki açılımı membrane theory yani zar kuramı dır. Güncel paradigmanın tanımlamalarına göre, bir kuram olmadığından, bas harfi ile anılır. Bes farklı sicim kuramını birlestirme çabasıdır ve her seyin kuramı olmaya en muhtemel adaydır.

                                               

Sicim kuramı ve kuantum alan kuramı arasındaki iliski

Kuantum alan kuramındaki birçok ilke sicim kuramı ile açıklanır: Bağlanma katsayısı: Bağlanma katsayısı, kuantum alan kuramında, kabaca, bir parçacığın, bir diğer parçacığı emme ya da yansıtma ihtimalidir, sonraki parçacık tipik olarak ayar bozon ...

                                               

Süpersicim teorisi

Süpersicim kuramı parçacıkları ve temel kuvvetleri çok küçük süpersimetrik sicimlerin titresimleri seklinde modelleyerek onları tek bir kuramda anlatmayı amaçlayan bir denemedir. Kuram, kuantum kütleçekim kuramları arasında en umut verici olanlar ...

                                               

Tüy yumağı

Tüy yumakları birtakım süpersicim teoristleri tarafından, kara delikleri kuantumsal açıdan doğru tanımlamak amacıyla ortaya atılmıs bir teoridir. Bu teori, modern fiziğin kara deliklere bakısındaki iki inatçı problemi çözmektedir. Klasik karadeli ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →