ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 508                                               

Bagger 288

Bagger 288, Krupp tarafından enerji ve madencilik sirketi Rheinbraun için üretilen bir paletli mobil serit madencilik makinesidır. Yapımı 1978 yılında tamamlanmıs olup 13.500 ton ile Big Muskieyi geçerek dünyanın en ağır kara aracı unvanını aldı. ...

                                               

Beko loder

Beko loder ya da kazıcı yükleyici, traktör gövdesi üzerinde önünde kova ve arka tarafında küçük bir kazıcı ile donatılmıs bir is makinası. Çesitli malzemeleri yükleme, tasıma, kazma gibi islerde kullanılmaktadır. Beko Loderde, yükleme ve kazıcı k ...

                                               

Briket makinası

Briket makinesi ; kum, ponza, çakıl ve çimentodan yapılmıs harcı titresim ve basınçla sıkıstırmaya ve sıkıstırılan malzemeleri kalıp vasıtasıyla değisik sekil ve ebatlarda çıkarmaya yarayan,mekanik veya otomasyon kontrolünde hidrolik pistonlu mak ...

                                               

Brülör

Vantilatör ve Hava Ayar Klepesi Beyin Brülör Gövdesi Prosestat Elektrik Motoru Atesleme Trafosu Atesleme Elektrotları Brülör Memesi kumanda panosu Yakıt Yağı Pompası Fotosel Yakıt Yağ Isıtıcıları Servo motor Türbülatör

                                               

Çekme gerilmesi

Çekme gerilmesi malzemenin çekmeye karsı gösterdiği dirençtir. Gerilme değeri kuvveti kesit alanına bölerek bulunur. Bir malzemenin çekmeye karsı gösterdiği maksimum direnç çekme deneyi ile bulunur. Çekme deneyinde cisim, bir süre uzadıktan sonra ...

                                               

Elektro-imalat

Elektro-üretim, sıvılar üzerine elektrik alan kuvveti uygulayarak, onları baska bir noktaya, yapı ve boyutu değistirerek transfer etmektir. Geleneksel polimer lif üretim sistemleri; eriyikten çekim, çözeltiden çekim ve jel halinden lif üretimi is ...

                                               

Flans

Flans, iki makine veya tesisat elemanının sızdırmaz sekilde birlestirilmesine yarayan genelde standart olarak üretilen bir konstrüksiyon elemanıdır. Aslı, Almanca "flansch" kelimesi olup, doğrudan Türkçeye girmistir.

                                               

Forklift

Forklift, ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek için kullanılan bir çesit is makinesidir. Forkliftler daha çok paletlerin üzerine yüklü ağırlıkları tasımak, kaldırmak ve istif etmek için kullanıl ...

                                               

Freze

Freze 19. yüzyılın sonlarında icat edilmis, endüstriyel talaslı imalatta kullanılan bir çesit takım tezgâhıdır. Frezelerin çalısma prensibi, kendi ekseni çevresinde dönen bir kesici takım vasıtasıyla is parçasından talas kaldırarak sekillendirme ...

                                               

Gemi soğutma sistemleri

Gemi soğutma sistemleri, gemi üzerinde kullanılan ana ve yardımcı sistemlerin soğutulması için kurulmus olan sistemdir. Hava, yağ, tatlı su ve deniz suyu soğutucu olarak kullanılır.

                                               

Isı değistirici

Isı değistirici ya da esanjör, bir akıskandan diğerine ısı transfer etmek için yapılmıs bir alettir. Değistiricide akıskanların birbirine değmemesi gereken durumda akıskanlar katı bir duvarla ayrılırlar ve bu sekilde akıskanlar asla karısmaz. Akı ...

                                               

Imal usulleri

Imal usulleri, Imalat konusunda teorik bilgiler verilerek, üretim tekniklerinin uygulandığı ve örneklerle anlatıldığı bir mühendislik dersidir. Dersin kapsamında kaynak yöntemi de incelenmektedir.

                                               

Imalat kaynak planlaması

Imalat kaynak planlaması, üretimin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan miktarda malzemenin bulundurulması için gelistirilmis planlama tekniğidir. Genel kullanımı bilgisayar ...

                                               

Insan kaldırma platformu

Insan kaldırma platformu, erisilemeyen alanlara, genellikle yüksekliğe, insanlara veya ekipmana geçici erisim sağlamak için kullanılan mekanik bir platformdur. Genellikle bakım ve insaat isleri gibi geçici, esnek erisim amaçları için veya acil du ...

                                               

Kaplin

Kaplin bir hareketi diğer bir ekipmana iletmek için kullanılan makina parçası. Bu hareketi iletme esnasında mekanik titresimleri ortadan kaldırmak için kaplin lastiği denilen titresim sönümleyici bir malzeme kullanılmak zorundadır. Kullanılmadığı ...

                                               

Kazan (termodinamik)

Yakıt yanma odasıocak adı verilen kapalı bölümde bir katı yakıt kömür, odun vb. veya sıvı-gaz yakacağı brülör vasıtası ile yakılır. Yakıtın yandığı kısma külhan denir.Sistemde kullanılan akıskan, yanma odasında ısınım ve tasınım yoluyla, kazanın ...

                                               

Mafsal

Mafsal ya da Eklem, hareket eden iki parçanın hareket edebilme özelliklerini kaybetmeden birbirine bağlanmasını sağlayan mekanik sistemdir. Mafsallar hareketin yönüne ve doğrultusuna göre çesitlenebilir. En bilinenleri silindirik mafsal ve kürese ...

                                               

Pervane

Pervane, döner bir milin üzerine yerlestirilmis, uygun bir aerodinamik ya da hidrodinamik biçim verilmis palalardan olusan; itme veya çekme gücü sağlayan alet. Pervaneler hava ve su tasıtlarında kullanılır.

                                               

Pnömatik

Pnömatik, gaz basıncını mekanik harekete çevirme amaçlı eğitim ve uygulamaları içeren endüstriyel bir bilim dalıdır. Pratik olarak vakum ve pozitif hava basıncı ile çalısan sistemler ve kullanılan devre elemanları pnömatiğin kapsamı içerisinde de ...

                                               

Rube Goldberg makinesi

Rube Goldberg makinesi, basit bir seyi karmasık sekilde yapan düzeneklerin ortak adı. Rube Goldberg’in çizmis olduğu karikatürlerdeki düzeneklere bu isim verilmistir. Bu karikatürlerde çok karmasık düzenekler basit bir isi yapar. Örneğin bir sürü ...

                                               

Santrifüj pompa

Santrifüj pompa sıvının dönen kinetik enerjisini hidrodinamik enerjiye dönüstürerek sıvıyı basınçlandırmak için kullanılır. Dönme enerjisi bir motordan alınır. Santrifuj pompa dinamik eksenel simetrik is-emici türbomakinelerin alt sınıfıdır. Sıvı ...

                                               

Scotch deniz kazanı

"Scotch" deniz kazanı, özellikle gemilerde kullanımıyla bilinen buhar kazanı tasarımıdır. Genel sekli kısa ve genis bir yatay silindir seklindedir. Bir veya daha fazla büyük silindirik fırın, kazan kabuğunun alt kısmındadır. Bunun üstünde birçok ...

                                               

George Stephenson

George Stephenson, ilk buharlı lokomotif olan "Rocket"i tasarlayan Ingiliz makine mühendisidir. Demir yollarının babası olarak da bilinir. Tasarladığı "Rocket" adlı lokomotif, 1829 yılında, Liverpool-Manchester hattında, saatte 22 km hızla, 12942 ...

                                               

Talaslı imalat

Talaslı imalat önceden dizaynı ve konstrüksiyonu yapılan, imalat süreci belirlenen makine elemanının, imalat sürecine uygun talaslı imalat tezgâhlarında, belirlenmis kesici takımlar marifetiyle kesme operasyonuna tabi tutularak sekillendirilmesin ...

                                               

Tasıma bandı

Tasıma bandı, bir tasıma bandı sisteminin tasıma ortamıdır. Bir tasıma bandı sistemi birçok tasıma sistemi türünden biridir. Tasıma bandı sistemi, iki veya daha fazla kasnaktan olusur ve bunların etrafında dönen sonsuz döngü tasıma ortamı döngüsü ...

                                               

Tesla vanası

Tesla vanası veya Tesla valfı sıvıların kısmen veya tamamen sadece tek yönde akısına izin veren, herhangi hareketli parçadan olusmayan statik bir vanadır. Bu statik özelliği sayesinde diğer tüm vanalardan ayrılır. Nikola Tesla tarafından 1916 yıl ...

                                               

Üniversal mekanik salmastra

Üniversal mekanik salmastralar, dinamik ekipmanlarda akıskan sızıntılarının giderilmesi için kullanılan elemanlardır. Aynı zamanda istenmeyen akıskan ve partikellerin ortama girmelerini önler. Üniversal mekanik salmastra; makine veya pompa gövdel ...

                                               

Vinç

Vinç, büyük islik alıcılarının her çesit devinimini kolaylıkla yapmasını sağlayan tekerlekli, özel yapıda donatım. Ilk tasarımı Romalı mimar Vitruviusun MÖ 10. yıllarında yazdığı bir kitapta görülmüstür. Bu vinç tepesinde makara bulunan ve halatl ...

                                               

Bazik oksijen fırını

Bazik oksijen fırınları, ya da diğer adıyla LD konverterleri yüksek fırında üretilen sıvı ham demirin çeliğe dönüstürülmesinde kullanılan fırınlardır. L-D konverterleri adını Avusturyanın Linz ve Donawitz sehirlerinin bas harflerinden almaktadır. ...

                                               

De Re Metallica

De Re Metallica, cevherden metal üretme sürecini anlatan ilk yazılı eser. Madencilik, ve maden cevherlerinin arıtma ve izabe süreçleri hakkında bilgi veren kitap 1556 yılında yayımlandı. Yazarı Georgius Agricola mahlasını kullanan Alman bilim ada ...

                                               

Dövme (imalat)

Dövme, lokalize basınç kuvvetleri kullanarak metalin sekillenmesini içeren bir üretim yöntemidir. Darbeler bir çekiçle veya bir kalıp ile yapılır.

                                               

Ekstraktif metalurji

Ekstraktif metalurji, cevherden metalin özünü çıkararak, arındırır ve geri dönüsümünü sağlar. Yer kabuğunda bulunan birçok metal doğada oksit ve sülfür bilesikleri halinde bulunmaktadır. Bu mineral bilesikleri istenen metali elde etmek için azalt ...

                                               

Elektrik ark ocağı

Elektrik ark ocağı, yüklü malzemeyi bir elektrik arkıyla ısıtan bir fırındır. Endüstriyel ark fırınları, yaklasık bir ton kapasiteli dökme demir ürünleri üretmek için dökümhanelerde kullanılan küçük ünitelerden, ikincil çelik üretiminde kullanıla ...

                                               

Gaz metal ark kaynağı

Gaz metal ark kaynağı, sarf malzemesi elektrodunu ve is parçası metali arasında bir elektrik arkının olustuğu, is parçasının metalini ısıtarak erime ve birlesmesini sağlayan bir kaynak islemidir.

                                               

Izabe

Izabe, maden cevherinin metal içeriğini yüksek sıcaklıkta indirgenme tepkimesi yardımıyla cevherin geri kalanından ayırma süreci. Pirometalurjinin yöntemlerinden biridir. Bazı metal oksitlerin indirgenmesi için yüksek ısı yeterliyken pek çoğu içi ...

                                               

Kaynakçı

Kaynakçı,madeni parçaların birlestirilecek yerlerini eriterek birbirine kaynastırır;bu is için bir hamlaç alevinden,bir elektrik kaynağından ya da kimyevi usullerden yararlanılır. Nispeten yeni madeni parçaları birlestirme vasıtası olan kaynak,da ...

                                               

Kromlama

Kromlama, metalürjide ısıl islemle metal yüzeylerinin kromla kaplanması. Bu isleme kromaj da denir. Uygulanan krom kaplamalar parlak kromlama ve sert kromlama olmak üzere iki türde yapılır. Parlak kromlamada parçanın üzerine önce bakır ya da nike ...

                                               

Refrakter metal

Refrakter metal, ısı ve asınmaya olağandan çok dayanıklı metal grubudur. En önemlileri manyezit, boksit, alüminyum ve silisdir. Bunların dısında dolomit, forsteritik olivin, zirkon, kil minerallerinden özellikle kaolin ve kromit de refrakter hamm ...

                                               

Sementasyon

Sementasyon veya Karbürizasyon en eski yüzey sertlestirme islemlerinden biri olup; karbon içeriği düsük olan çelik malzeme yüzeyine katı, sıvı veya gaz ortam içerisinde karbon verilmesi esasına dayanır. Östenit sıcaklığına ısıtılan 850-950 0 C pa ...

                                               

Sertlestirme (metalürji)

Sertlestirme, metallerin sertliğini arttırmak için kullanılan bir metal islemi türüdür. Bir metalin sertliği, metalin maruz kaldığı gerinim konumundaki tek eksenli akma stresiyle doğru orantılıdır. Sert bir metalin plastik deformasyona karsı dire ...

                                               

Siemens-Martin yöntemi

Siemens-Martin yöntemi, hurda çeliğin eriyik ham demir ile birlikte kullanılarak hurda malzemenin yeniden üretime katılmasını ve katkılı çelik üretimini amaçlayan bir yöntemdir. Adını Carl Wilhelm Siemens ile Pierre-Émile Martinden almaktadır.

                                               

Van Arkel-de Boer islemi

Van Arkel-de Boer islemi, Anton Eduard van Arkel ve Jan Hendrik de Boer tarafından 1925 yılında gelistirilmis metal üretim yöntemi. Bu islem saf biçimlendirilebilir metalik zirkonyumun ticarî üretiminin ilk endüstriyel islemdir. Bu islem az mikta ...

                                               

3GP

3GP cep telefonlarında çoklu ortam saklamak için kullanılan dosya biçimidir. Bu dosya biçimi MOVa benzeyen ISO 14496-1 Ortam Biçiminin basit sürümüdür. 3GP görüntüyü MPEG-4 veya H.263 olarak bulundurur. Ses ise AMR-NB veya AAC-LC biçimlerinde sak ...

                                               

Acil telefon numarası

Acil telefon numarası ani gelisen ciddi bir durumda çabuk yardım gerektiğinde telefonla aranması gereken, bu amaçla cevap verebilecek birilerinin basında bulunduğu telefon numarasıdır. Acil telefon numarası birçok ülkede yerel acil servislere ula ...

                                               

AMD Mobile Sempron

AMD Mobile Sempron islemcisi; aileler, öğrenciler ve bütçeye önem veren giris seviyesindeki diğer bilgisayar kullanıcıları içindir. Fiyatları oldukça düsük, ekonomik islemcilerdir. Dolayısıyla AMD Mobile Sempronu kullanan mobil cihazlar da ekonom ...

                                               

Aycell

Aycell, Türkiyedeki eski bir GSM isletmecisi. Ulastırma Bakanlığının 16 Mart 2000 tarihli ihalesiyle, GSM 1800 mobil telefon isletme lisansı Türk Telekomünikasyon A.S.e verilmistir. Bunun sonucunda 8 Ocak 2001 tarihinde ayrı bir sermaye sirketi o ...

                                               

Azercell

Azercell, 19 Ocak 1996 tarihinde Azerbaycanda kurulan bir GSM operatörüdür. Sirketin ilk kurucuları Türkiyenin "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." sirketi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ulastırma Bakanlığıdır. Azercell 15 Aralık 1996 tarihinde fatural ...

                                               

Bas konus

Bas Konus, 2Gnin ileri sürümleriyle birlikte ortaya çıkmıs olan PushToTalk teknolojisinin Türkçe karsılığı olarak kullanılır, kullanıcılara telsiz benzeri iletisim imkânı sunar. PushToTalk teknolojisinde, cep telefonu kullanıcısı baska bir kisiyl ...

                                               

Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu, Türkiyede telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Türkiyenin ilk sektörel düzenleyici kurumudur. Telekomünikasyon sektörünün rekabete açılması ile doğan düzenleme ve denetleme ihtiyacını ...

                                               

CDMA

CDMA kısaltmasından olusur. Code Division Multiple Access CDMAKod Bölmeli Çoklu Erisim - KBÇE spread-spectrum yayılı izge teknolojisini kullanan bir iletim teknolojisidir. Telekomünikasyonda, farklı kanallardan iletisim için üç farklı domain vard ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →